Skip to main content Skip to main nav

6 oktober 2023

NWB Waterinnovatiefonds verstrekt eerste lening aan Torwash

Het bedrijf Torwash, dat in 2020 startte als spin off van TNO, krijgt als eerste Nederlandse scale up een lening van het NWB waterinnovatiefonds (WIF). Torwash werkte de afgelopen jaren aan innovatieve bewerkingsmethodes voor zuiveringsslib, nat maaisel en gemengde plastics. De gepatenteerde technologie van het bedrijf maakt biobrandstof, biogas en kunstmest van deze afvalstoffen. Daarnaast produceert het bedrijf ook grondstoffen voor natuurlijke plasticvervangers.

De lening van het NWB Waterinnovatiefonds ondersteunt Torwash bij zijn groei van scale up naar volwassen onderneming. Torwash demonstreert de technologie op de rioolwaterzuiveringsinstallatie Land van Cuijk van Waterschap Aa en Maas.

De toekenning betekent méér dan geld alleen. Omdat aanvragen voor leningen vanuit het WIF financieel worden gesteund door een of meer waterschappen, bevestigt de lening de interesse en het potentieel dat waterschappen zien in de technologie en aanpak van Torwash. Geld en ondersteuning geven Torwash zo een stevige ruggensteun.

Stefan Kuks, voorzitter van het NWB Waterinnovatiefonds, is verheugd dat het fonds met de lening aan Torwash laat zien waarvoor het fonds bedoeld is: “Het NWB Waterinnovatiefonds richt zich op innovatieve en duurzame projecten van waterschappen. Veel van deze projecten komen moeilijk aan risicodragend vermogen dat nodig is om door te kunnen groeien, terwijl ze zeker een brede toepassing verdienen in binnen- en buitenland. We hopen dat de komende jaren meer initiatieven de hulp gaan inschakelen van het NWB Waterinnovatiefonds wanneer ze op willen schalen richting de markt. Zo maken we Nederland samen sterker als ondernemend land op watergebied.”
 

Torwash past goed bij de doelstelling van het WIF. Het NWB waterinnovatiefonds, ontstaan op initiatief van de Nederlandse Waterschapsbank (NWB) en gefaciliteerd door de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA), wil investeren in veelbelovende innovaties die bijdragen aan de verdere verduurzaming van de waterschappen. Idealisme en ambitie gaan daarbij samen met een solide, zakelijke toetsing van de businesscase. Het NWB waterinnovatiefonds verwacht de komende tijd meer leningen bekend te kunnen maken. Met diverse scale ups en waterschappen zijn daarover gesprekken gaande. Meer informatie over het Waterinnovatiefonds en een aanvraagformulier zijn te vinden op NWB Waterinnovatiefonds (nwb-waterinnovatiefonds.nl).

Meer informatie

Voor vragen over het NWB waterinnovatiefonds of Torwas kunt u contact opnemen met een van de volgende personen:

  • Cora Uijterlinde, secretaris NWB Waterinnovatiefonds (uijterlinde@stowa.nl 06-55751083)
  • Joost Buntsma, voorzitter Investment Commitee NWB Waterinnovatiefonds (buntsma@stowa.nl 06-51586335)
  • Levien de Legé, mede oprichter en CEO Torwash (info@torwash.com)