Skip to main content Skip to main nav

25 maart 2020

Onderzoek naar hergebruik koeltorenwater

Verzilting en droogte zorgen in kustgebieden steeds vaker voor gebrek aan zoet water. In Zeeuws-Vlaanderen wordt in het kader van het NWO-programma WaterNexus een Wageningse oplossing beproefd: zuivering van riool- en proceswater in moerasbossen/wetlands. Dat moet een buffervoorraad opleveren waar de hele streek ’s zomers uit kan putten. STOWA participeert in het NWO-programma.

Er is al veel onderzoek gedaan naar zuivering met en door wetlandsystemen, maar niet van proceswater waarin industriële toevoegingen zitten, zoals koeltorenwater. Grote bedrijven gebruiken vaak miljoenen kuubs koeltorenwater, waaronder DOW Benelux in Terneuzen. In het onderzoek wordt nu gekeken in hoeverre wetlands, mogelijk in combinatie met 'harde' voorgeschakelde en nageschakelde zuiveringstechnieken, verontreinigingen als biocides, anti corrosie en anti-aanslagmiddelen kunnen verwijderen. Dit 'tweedehands' water kan daarna opnieuw gebruikt worden voor uiteenlopende doeleinden.

 

 

In het onderzoek worden verschillende soorten wetlands met elkaar vergeleken: verticaal doorstromend, horizontaal doorstromend (beide beplant) en een open water wetland. In elk type wetland zijn andere processen en afbraakmechanisme dominant. Men onderzoekt de ideale volgorde van deze drie type wetlands voor behandeling van koeltorenwater. De resultaten zijn hoopgevend. STOWA participeert in WaterNexus.

In Wageningen World 2020-01 verscheen een mooi achtergrondverhaal over dit onderzoek. > Download