Skip to main content Skip to main nav

11 juni 2024

Ontwikkeling praktijkrichtlijn voor bodemvochtmetingen van start

Hoewel het met de neerslag van de laatste maanden moeilijk is voor te stellen, kan droogte elke zomer weer voor de nodige uitdagingen zorgen. Voor het vaststellen van het vochtgehalte in de bodem bestaan nog geen doorontwikkelde methodes. Daarom gaat NEN in opdracht van STOWA van start met de ontwikkeling van een Nederlandse praktijkrichtlijn (NPR) voor bodemvochtmetingen (Foto agenda-overzicht: meetopstelling bodemvochtmeting).

De droge jaren 2018-2022 zijn aanleiding voor waterbeheerders om beter inzicht te krijgen in de watervoorraad in de bodem. Daarbij wordt met name gekeken naar het bodemvochtgehalte in de zogenoemde onverzadigde zone, het gedeelte van de bodem boven het grondwaterpeil. Het meten van bodemvocht is voor de waterschappen nog relatief nieuw; bestaande documentatie hiervoor, zoals richtlijnen of normen, zijn beperkt beschikbaar. 

De te ontwikkelen NPR zal aanbevelingen bevatten voor het verkrijgen van betrouwbare meetreeksen van bodemvochtmetingen in Nederland. Daarbij komen verschillende onderwerpen aan de orde, zoals verschillende toepassingsgebieden, meetmethoden, benodigde instrumenten, selectie van de meetlocatie en de wijze van databeheer en -verwerking. 

Uiteindelijk beoogt de praktijkrichtlijn bij te dragen aan een gedeelde kennis over bodemvochtmetingen en het opzetten van correct functionerende bodemvochtmeetnetten. Dit stelt de waterschappen in staat om het waterbeheer te optimaliseren. 

Hierbij gaat het dan om het vasthouden van water tegen droogte, verminderde uitspoeling van meststoffen en betere operationele verwachtingen van wateroverlast.

De NPR voor bodemvochtmetingen wordt ontwikkeld door een werkgroep, onder de NEN normsubcommissie voor Hydrometrie. Aanvullend onderzoek ten behoeve van het opstellen van de NPR wordt gefinancierd vanuit STOWA. Het onderzoek wordt uitgevoerd door adviesbureau Nelen & Schuurmans. Tijdens een aantal meetings – die plaatsvinden in de tweede helft van 2024 – zullen de onderzoeksresultaten door de werkgroep worden besproken en vindt er afstemming plaats over de inhoud van de NPR. Experts die betrokken willen zijn bij de ontwikkeling van de NPR, kunnen zich aanmelden om lid te worden van de werkgroep.

Meer informatie

Wilt u meer informatie of zich aanmelden als expert voor de werkgroep voor bodemvochtmetingen, neem dan contact op met: Hein Goeyens | hein.goeyens@nen.nl. Bij STOWA kunt u contact opnemen met Michelle Talsma | m.talsma@stowa.nl.