Skip to main content Skip to main nav

23 september 2019

Opleidingsprogramma INNW afgerond

Vanaf 2017 wordt er gewerkt met nieuwe veiligheidsnormen voor primaire waterkeringen. Om waterkeringbeheerders daarop voor te bereiden, werd een speciaal opleidingsprogramma ontwikkeld: het opleidingsprogramma Implementatie Nieuwe Normering Waterveiligheid Het programma is afgerond, maar de cursussen blijven beschikbaar. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan een nieuw hbo-lesboek over waterkeringen.

De afgelopen 2,5 jaar hebben ruim 900 deelnemers deelgenomen aan één van de 18 cursussen in het kader van het opleidingsprogramma ‘Implementatie Nieuwe Normering Waterveiligheid’, kortweg INNW. Deze werden in opdracht van het Hoogwaterbeschermingsprogramma door STOWA ontwikkeld en gegeven door een consortium bestaande uit Stichting Wateropleidingen, PAO TM en HKV. Medewerkers van Rijkswaterstaat en de waterschappen konden kosteloos deelnemen. Arjan Kooij, namens STOWA betrokken bij het opleidingsprogramma, noemt het INNW-programma een succes: “Het consortium heeft een kwalitatief hoogstaand programma opgeleverd. Wij hebben veel positieve reacties gekregen. Zowel over de inhoud, als over de actualiteit en de praktijkgerichtheid van de cursussen. Het programma bestreek een breed terrein, waarbij zowel bestuurlijke en beleidsmatige zaken werden behandeld, alsook de vele technische aspecten van de nieuwe normering.”

Beschikbaar

Hoewel het programma is afgerond, zijn de INNW-cursussen z nog steeds te volgen, maar nu voor eigen rekening. Bovendien blijft een aantal cursussen - Basiskennis Nieuwe Normering en WBI, Beheer en Onderhoud Keringen, Geotechniek en Dijkmonitoring - kosteloos beschikbaar voor medewerkers van waterschappen en Rijkswaterstaat.

Het HWBP vergoedt de deelname. Inschrijven voor alle cursussen kan via de website van Wateropleidingen. Zoek op ‘nieuwe normering’ en scroll naar ‘Basiskennis WBI en de Nieuwe Normering’. Meer informatie is ook te vinden op www.stowa.nl/innw.

Lesboek

Om toekomstige waterkeringbeheerders ook vertrouwd te maken met de nieuwe normering, wordt op dit moment de laatste hand gelegd aan een herziene uitgave van het hbo-lesboek lesboek Waterkeringen. Arjan Kooij: “Het huidige lesboek is door de komst van de nieuwe normeringssystematiek verouderd. Het lag voor de hand om dit grondig te herzien. Op dit moment leggen experts uit de sector, samen met hbo-docenten, de laatste hand aan het nieuwe lesboek. De eindredactie is in uitstekende handen bij de voormalige HWBP-programmadirecteur Richard Jorissen.”

Hebt u interesse in een exemplaar van het nieuwe lesboek, of kent u iemand die mogelijk interesse heeft? Laat het ons alvast weten! Stuur vrijblijvend een mail naar kooij@stowa.nl. De kosten bedragen naar verwachting rond de 30 euro per exemplaar, exclusief verzendkosten. Geplande verschijningsdatum: voorjaar 2020.