11 december 2018

Opleidingsprogramma INNW verlengd

De Stuurgroep HWBP heeft het opleidingsprogramma Implementatie Nieuwe Normering Waterveiligheid INNW onlangs met een half jaar verlengd. STOWA is opdrachtgever van dit programma. Inmiddels zijn er binnen INNW ruim 600 cursisten opgeleid in de Nieuwe Normering en het WBI.

Veel beheerders willen zich scholen in de nieuwe normering, te beginnen bijĀ Basiskennis WBI en de Nieuwe Normering. We verwachten nog een grote doorstroom naar de vervolgcursussen (de toetssporen). Aanvullend aan het bestaande aanbod komen begin 2019 de titels Langsconstructies, Indirecte mechanismen, Rapporteren en Faalpaden en Expert judgement beschikbaar.

Voor medewerkers van waterschappen en Rijkswaterstaat betekent de verlenging dat zij de cursussen nog t/m juni 2019 kosteloos kunnen volgen. Daarna is het aanbod betaald beschikbaar. Alle cursussen worden nu gepland. U kunt zich HIER alvast inschrijven.