29 augustus 2018

Opmerkelijk herstel uitgedroogde dijken

De droogte deze zomer blijft een hot item, ondanks de regen van de afgelopen weken. In Tiel bespraken dijkbeheerders van waterschappen en Rijkswaterstaat, en een WENR-onderzoeker de uitgedroogde grasbekledingen op hun dijken. Dat deden zijn op uitnodiging van STOLA-grasregisseur Jaap Bronsveld.

Donderdagmiddag 23 augustus bestond uit het delen van (theoretische) kennis, maar de dijkbeheerders waren ook te vinden waar het allemaal te zien was: buiten. Er werd gediscussieerd over de vraag of er wel of niet een najaarsmaaibeurt moest plaatsvinden en het wat mogelijke herstelmaatregelen kunnen zijn. Alle deelnemers waren positief over het opmerkelijke herstel dat gras doormaakt als het gaat regenen. Of, zoals een deelnemer zei: “Het is toch een wonder van de natuur als je ziet hoe snel een grasmat zich herstelt."

 

Het is nog even afwachten hoe de ontstane scheuren zich gaan herstellen en welke acties nog genomen moeten worden. Het creëren van ruimte voor het delen van kennis, het kunnen discussiëren over herstelmaatregelen en delen van zorgen werd door de aanwezigen zeer gewaardeerd.

Meer weten over grasbekledingen en het belang voor onze waterkeringen? Kijk in de Handreiking Grasbekleding. Onder ‘actueel’ leest u  meer over de bijeenkomst of onderaan de pagina over droogte.