Skip to main content Skip to main nav

13 november 2018

‘Oude’ of nieuwe sanitatie?

Om een goede afweging te kunnen maken tussen conventionele en nieuwe sanitatie heeft Waternet voor Strandeiland in Amsterdam een rekenmodel ontwikkeld. Strandeiland wordt het grootste eiland van IJburg. Het rekenmodel is te vinden op de Saniwijzer van STOWA.

In het model worden alle toekomstige kosten meegerekend, de zgn. Total Cost of Ownership. Belangrijk is dat in het model de energie- en waterketen daarbij met elkaar verbonden worden en bijvoorbeeld ook de CO2-uitstoot wordt bepaald.

Op grond van het rekenvoorbeeld constateert Waternet dat nieuwe sanitatie als ‘stand alone’ oplossing duurder lijkt dan traditionele sanitatie. Maar door synergievoordelen met energie en niet-financiële argumenten (waterkwaliteit, circulaire economie) is het toch een aantrekkelijke optie.

Het gebruikte rekenmodel bevat, naast de rekentool zelf, tal van algemene parameters. Het rekenmodel kan aan elke situatie worden aangepast. Het is dan ook een goed instrument dat zeker ook bij andere nieuwe-sanitatieprojecten gebruikt kan worden. U vindt het rekenmodel op de Saniwijzer onder algemeen/projectrealisatie.