10 februari 2019

PCLake nu ook toepasbaar in diepere meren en plassen

Het ecologisch systeemmodel PCLake beschrijft de relaties tussen de factoren die met elkaar de ecologische kwaliteit van meren bepalen. Denk aan inrichting, hydrologie en nutriëntenbelastingen. Dit vormt de basis voor het nemen van kosteneffectieve maatregelen om die kwaliteit te verbeteren. Onlangs kwam er een nieuwe versie van het instrument uit: PCLake+. Het vernieuwde model is ook toepasbaar op diepere meren en plassen.

PCLake wordt veel gebruikt om de effecten van eutrofiëring in ondiepe meren, plassen en vijvers te bestuderen. Het model is al vaak met succes toegepast voor het bepalen van de kritische nutriëntenbelasting. Dit is de belasting waarbij troebele meren omslaan naar een heldere toestand. Bekende studies zijn die van de Kralingse Plas (foto) en de Loosdrechtse Plassen. Het model miste tot dusver echter het effect van gelaagdheid door temperatuurverschillen (ook: stratificatie). Hierbij ontstaat er in diepe meren in de zomerperiode een warme bovenlaag en een koude onderlaag. Nutriënten worden dan tijdelijk in het koudere, diepere deel gevangen gehouden. Maar ook de zuurstofuitwisseling tussen de lagen stopt grotendeels.

Met PCLake+ kunnen nu ook de ecologische interacties in diepere, stratificerende meren en plassen gesimuleerd worden (zie figuur 1). PCLake+ heeft zowel een epilimnion (bovenste, relatief warme laag) als een hypolimnion (onderste, koudere laag). Verder zijn in de nieuwe versie de instraling van licht door de waterkolom, verdampingsprocessen en de fenologie (ontwikkeling door het jaar heen, red.) van macrofyten verbeterd. De eerste simulatie-output van PCLake+ voor verschillende soorten meren voldoet aan de algemeen geaccepteerde aquatisch ecologische kennis. PCLake+ is beschikbaar via https://github.com/pcmodel/PCModel.

PCLake is een samenwerking van STOWA, NIOO-KNAW, Planbureau voor de Leefomgeving, de WUR en Witteveen+Bos. Meer details over het vernieuwde model zijn gepubliceerd in een vrijelijk beschikbare wetenschappelijke publicatie:

Janssen, A.B.G., Teurlincx, S., Beusen, A.H.W., Huijbregts, M.A.J., Rost, J., Schipper, A.M., Seelen, L.M.S., Mooij, W.M., Janse, J.H., 2019. PCLake+: A process-based ecological model to assess the trophic state of stratified and non-stratified freshwater. Ecological Modelling 396 (2019), 23-32. https://doi.org/10.1016/j.ecolmodel.2019.01.006

Meer weten? Stuur een email naar  pcmodel@nioo.knaw.nl