Skip to main content Skip to main nav

1 oktober 2018

PE-loos slib ontwateren, kan dat?

STOWA en het Hoogheemraadschap van Rijnland hebben onderzoek laten doen naar een nieuwe, in Nederland ontwikkelde slibontwateringstechniek zonder chemicaliën, maar met borstels: de borstelcentrifuge. De eerste resultaten zijn veelbelovend.

De ontwatering van zuiveringsslib gebeurt in Nederland vooral met centrifuges en zeefbandpersen. Deze technieken verbruiken milieubelastende chemicaliën (PE of polymeer) en de nodige energie. Dat levert een grote kostenpost op en is weinig duurzaam. Waterschappen zoeken dan ook naar slimmere en duurzamere technieken voor slibontwatering. De in Nederland ontwikkelde borstelcentrifuge is zo'n techniek. Het een rondddraaiende verticale trommel met om de as een borstel. Dat levert een betere en snellere versie op van natuurlijke bezinking. Om de toepassing van de borstelcentrifuge op zuiveringsslib te verkennen voerde het Hoogheemraadschap van Rijnland al in 2013 een test uit met een klein type borstelcentrifuge. De resultaten van deze test waren positief.

Dit was de aanleiding voor Rijnland om samen met STOWA nader onderzoek naar de borstelcentrifuge te doen en in 2017 een duurtest uit te voeren met een groter type borstelcentrifuge. Dit gebeurde op rwzi Zwanenburg. De resultaten zijn veelbelovend. De borstelcentrifuge is in staat gebleken om zonder polymeer te ontwateren. Het gemiddelde droge-stofgehalte van spuislib en vergist slib bedroeg respectievelijk 14 en 19 procent. Wel moeten er nog optimalisaties doorgevoerd worden om de borstelcentrifuge stand alone te kunnen laten draaien.