05 december 2019

PerceelTool.nl

Hoeveel hemelwater kan ik verwerken op een particulier perceel, zodat het niet hoeft te worden afgevoerd via het openbare riool? Wat draagt dat bij aan het beperken van wateroverlast op openbaar terrein en het beperkt houden van wateroverlast op particulier terrein? STOWA en Stichting RIONED hebben voor het beantwoorden van deze vragen een gebruiksvriendelijk rekeninstrument ontwikkeld: de PerceelTool.

Gebruikers van de PerceelTool kunnen berekenen hoeveel regenwater een particulier perceel kan verwerken en hoeveel water er afstroomt naar het openbare gebied en/of riolering. De PerceelTool kijkt naar het functioneren van alle onderdelen van een perceel in samenhang met de openbare ruimte. Die samenhang is nodig om een realistisch beeld te krijgen van de effecten van uiteenlopende maatregelen, zoals het aanleggen van waterbergende en infiltrerende voorzieningen of het verlagen van een deel van de tuin.

De PerceelTool is gericht op het (leren) begrijpen van de werking van voorzieningen als basis voor het maken van de bewuste en verantwoorde keuzes voor het investeren in maatregelen. Voor het dagelijkse functioneren rekent het instrument met een korte neerslagreeks en voor het functioneren onder extreme omstandigheden met een set regenbuien met oplopende zwaarte.

De effecten van verschillende (combinaties van) maatregelen zijn eenvoudig te zien en te vergelijken via grafieken en animaties.

Iedereen die wil begrijpen hoe een perceel onder verschillende omstandigheden en bij verschillende maatregelen functioneert, kan met de PerceelTool aan de slag: afkoppeladviseurs, hoveniers, installateurs, medewerkers van gemeenten, waterschappen of adviesbureaus én ook geïnteresseerde particulieren.

STOWA en Stichting RIONED stellen de PerceelTool software gratis beschikbaar. Uitgebreide informatie zoals een brochure, uitgewerkte rekenvoorbeelden en instructievideo’s is beschikbaar via PerceelTool.nl. Voor nadere vragen kunt u contact opnemen via info@PerceelTool.nl.

> Download de begeleidende brochure

> Direct naar PerceelTool