Skip to main content Skip to main nav

1 november 2021

PFAS webinar

Op 29 oktober jl. vond een webinar plaats waarin een toelichting werd gegeven op de uitkomsten van het onderzoek naar de concentraties PFAS in influent, effluent en zuiveringsslib. Hiervoor zijn op acht rwzi's metingen verricht. De meetcampagne werd uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en STOWA.