Skip to main content Skip to main nav

29 juni 2021

Plaagsoorten.nl

Onlangs ging de Plaagsoorten.nl live. De nieuwe website is een initiatief van de werkgroep Plaagsoorten van de Unie van Waterschappen en werd gerealiseerd met hulp van STOWA.

Ieder jaar maken waterbeheerders hoge kosten voor het bestrijden van plaagsoorten die een bedreiging vormen voor de waterhuishouding, de ecologie of de waterkeringen. Vroege bestrijding van deze soorten leidt later tot veel lagere kosten. Het delen van kennis over verspreiding en bestrijding draagt bij aan het voorkomen van problemen.

Op plaagsoorten.nl vindt u nieuws, artikelen, blogs etc. over de verspreiding, beheersing en bestrijding van planten en dieren die een plaag zijn voor het waterbeheer. Eerder ontvingen geïnteresseerden deze informatie via een nieuwsbrief, die enkele keren per jaar uitkwam. Vanaf nu is al deze informatie toegankelijk vanaf de nieuwe website.

> Neem een kijkje op de website