03 mei 2020

Polder2C's is aan!

De afgelopen periode zijn belangrijke stappen gezet in de verdere voorbereidingen van het project Polder2C's-Living Lab Hedwige-Prosperpolder. Het is de bedoeling dat de eerste grote proeven in oktober van dit jaar in uitvoering worden genomen. STOWA en het Waterbouwkundig Laboratorium uit Vlaanderen trekken dit bijzondere project. Vorige week ging de speciale projectwebsite online en verscheen de eerste nieuwsbrief over het project

> Naar de projectwebsite

> Bekijk de eerste nieuwsbrief

> Schrijf je in voor de nieuwsbrief

De Hedwige-Prosperpolder in Zeeuws-Vlaanderen wordt teruggegeven aan de natuur. De huidige Scheldedijk wordt de komende jaren daarom vervangen door een nieuwe ringdijk meer landinwaarts. Tijdens de aanlegfase ontstaat een uniek Living Lab van enkele kilometers overbodig geworden Scheldedijk. Dat biedt volgens Ludolph Wentholt van STOWA een uitgelezen kans om in de praktijk meer te weten te komen over hoogwaterveiligheid in een veranderend klimaat en hoe we ons daarop het best kunnen voorbereiden:

"Wat is de werkelijke sterkte van dijken, hoe kunnen wij die bepalen en verklaren. Hoeveel rek zit er in het systeem? Zijn er innovatieve mogelijkheden voor kustverdediging? En hoe zorgen we ervoor dat we adequaat handelen als er toch een calamiteit plaatsvindt?" In het project proberen 13 projectpartners uit België, Frankrijk, Engeland en Nederland antwoorden te vinden op deze vragen. Dat gebeurt onder leiding van STOWA en het Waterbouwkundig Laboratorium (WL) uit Vlaanderen. Foto: Hedwige-Prosperpolder.

In ons magazine STOWA ter Info staat een uitgebreid achtergrondverhaal over dit unieke project.  > Lees het artikel