Skip to main content Skip to main nav

31 juli 2023

Praatwijzer beheer en onderhoud: keuzes uitleggen

Als beheerder van watergangen krijg je soms vragen: Waarom doe jij het onderhoud zoals je dat doet? En welke keuzes zijn gemaakt? Deze praatwijzer helpt je om dat uit te leggen.

Binnen het watersysteem heeft elke watergang zijn eigen doelen, functies en mogelijkheden. Het gangbare geplande onderhoud is daarop afgestemd. Meestal heeft een watergang meerdere doelen. Het is niet altijd mogelijk om het onderhoud voor alle doelen optimaal uit te voeren. Bijvoorbeeld omdat doelen en belangen botsen. In dat geval wordt een keuze gemaakt welk onderhoud het beste past. Met deze praatwijzer kunnen beheerders het gesprek met elkaar aangaan. De praatwijzer is een initatief van het Platform Watersysteemonderhoud, de CoP Beheer en onderhoud i.s.m. STOWA.

Hieronder kun je de praatwijzer downloaden, inclusief printversie.