17 april 2018

Prepareer je tuin op hoosbuien en hittestress

Tuinbezitters kunnen meer doen om wateroverlast na hoosbuien of gevolgen van langdurige droogte en hitte te beperken. Met slimme en simpele aanpassingen aan de tuin, heeft extremer weer minder impact. Waterschappen, gemeenten, Rijksoverheid en bedrijfsleven trekken samen op om tuinbezitters hierbij te adviseren. Dat doen ze onder meer via de uitgave van het Handboek voor de watervriendelijke tuin.

De inhoud van het handboek helpt tuincentra hun miljoenen bezoekers te informeren, inspireren en te activeren. Het betreft praktische tips over bruikbare producten en aanpassingen aan de tuin. Bijvoorbeeld zorgen voor een gezonde bodem en voor meer schaduw, welke planten te gebruiken en hoe dus beter water op te vangen. Daarnaast adviseert het boek over presentaties in de tuincentra en over het aangaan van samenwerkingen tussen waterschappen, gemeenten en bedrijfsleven op lokaal niveau.

“Deze partijen onderkennen de problemen van extremer weer. Daar gaan ze zelf mee aan de slag en steeds vaker samen met elkaar”, zegt Brenda Horstra, adjunct-directeur van Tuinbranche Nederland. “Er is een breed besef dat we bewoners moeten betrekken bij het vinden en realiseren van goede oplossingen. Met kleine aanpassingen aan de tuin is al veel te bereiken. Om die reden ontstaan samenwerkingsverbanden om tuinbezitters aan te sporen in actie te komen en om hen daarvoor handvatten aan te reiken.”


Hans Oosters, voorzitter van de Unie van Waterschappen, ontving op 22 februari jl. het eerste exemplaar uitgereikt door de projectleider Anneke van Veen (foto).Het handboek is een uitgave van Vereniging Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling, atelier GROENBLAUW en Tuinbranche Nederland en is mede mogelijk gemaakt door Stichting RIONED, STOWA en het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat. Bron: Tuinbranche Nederland