Skip to main content Skip to main nav

12 maart 2020

Productie Kaumera op gang

Op donderdagochtend 12 maart heeft de eerste vrachtwagen met 20 duizend liter Kaumera de Kaumerafabriek van waterschap Rijn en IJssel in Zutphen verlaten. De fabriek werd begin oktober 2019 in gebruik gesteld. Het biotechnologiebedrijf Chaincraft is de afnemer. Koppert Biological System gaat de grondstof bewerken voor toepassing als biostimulant bij een landbouwbedrijf.

Kaumera Nereda® Gum is een nieuwe biobased grondstof die wordt gewonnen uit slibkorrels die zich vormen bij het Nereda® zuiveringsproces. Nereda® is een nieuwe, duurzame zuiveringstechnologie waarbij het reinigende, actief slib geen vlokken vormt, maar korrels. Hierdoor bezinkt dit slib veel sneller en makkelijker. De technologie heeft een hoog zuiveringsrendement, neemt weinig ruimte in beslag (geen grote bezinktanks nodig) en verbruikt relatief weinig energie.

Kaumera is een duurzaam alternatief voor chemische grondstoffen en kan bijvoorbeeld gebruikt worden als slimme coating voor zaden en mestkorrels, als lijm- en bindmiddel en op vele andere manieren. De innnovatie zorgt voor 20-35% minder af te voeren zuiveringsslib. Dat leidt tot minder CO2-uitstoot en een energiebesparing van 30-80%.

De lancering is het resultaat van intensieve samenwerking tussen TU Delft, ingenieursbureau Royal HaskoningDHV, STOWA, Waterschap Vallei en Veluwe, Waterschap Rijn en IJssel en het biotechnologiebedrijf ChainCraft. Iedere partner heeft een deel van de kennis en expertise ingebracht voor het onderzoeken, ontwikkelen, produceren en op de markt brengen van de grondstof.

Van de opgedane kennis en ervaringen van deze innovatie profiteren alle Nederlandse waterschappen. Bovendien vergroot het de kansen voor rendabele waterzuiveringen over de hele wereld, omdat het zuiveren van afvalwater op deze manier geld kan gaan opleveren en niet alleen meer geld kost. Dat biedt kansen voor schoon water en minder afval over de hele wereld.

Op dit moment wordt er een tweede grondstoffenfabriek gebouwd in Epe, door Waterschap Vallei en Veluwe. Daar wordt gezuiverd rioolwater (uit de gemeente Epe) gebruikt om Kaumera te produceren. Deze is naar verwachting in het voorjaar van 2020 gereed.

Kaumera is mede mogelijk gemaakt door subsidies van de Europese Unie (LIFE), het Rijk (RVO, DEI) en provincie Gelderland, met medewerking van Friesland Campina en koplopersgroep binnen de Energie- en Grondstoffenfabriek (waterschappen die zich specifiek bezighouden met Kaumera).

Meer weten? Kijk op kaumera.com