Skip to main content Skip to main nav

27 juli 2020

Proef met zonnepanelen op dijk

Op een zeedijk bij het Zeeuwse Ritthem (vlakbij Vlissingen) is onlangs een experiment gestart met zonnepanelen op dijken. Waterschap Scheldestromen heeft de locatie beschikbaar gesteld. De proef is onderdeel van het onderzoek ‘Zon op dijken’, dat wordt uitgevoerd door een consortium van overheden, kennisinstellingen en systeembouwers, waaronder STOWA.

De afgelopen maanden zijn voor de proef verschillende soorten systemen geplaatst. Een van de systemen is voorzien van de beeltenis van Michiel de Ruyter. Het experiment is onder meer bedoeld om de energieprestaties van de geplaatste systemen te meten, en duidelijk te krijgen of door de zonnepanelen de stevigheid van de dijk vermindert. Ook bekijken de onderzoekers welke panelen het best in het landschap passen en wat de reacties vanuit de omgeving zijn.

De proef duurt tot medio 2024. Daarna wordt de testopstelling verwijderd en de dijk in oude staat teruggebracht. Mocht eerder blijken dat de zonnepanelen bijvoorbeeld nadelig zijn voor de waterveiligheid, dan kan waterschap Scheldestromen ingrijpen en de proef stopzetten.

Zonne-energie op dijken is een van de mogelijkheden die wordt bekeken om te voldoen aan de klimaatdoelstellingen. Het waterschap en andere betrokken partijen willen de juiste argumenten kunnen hebben om dit wel of juist niet te doen.

Op dit moment worden ook voorbereidingen getroffen voor een proef met zonnepanelen op de Knardijk, de compartimenteringsdijk tussen Oost en Zuid Flevoland.

De dijk wordt weer in oude staat teruggebracht wanneer de proef is afgelopen. Het consortium zal dan met een advies komen of aanvullend onderzoek noodzakelijk is. De uitkomst van het onderzoek in Ritthem wordt meegenomen in de Regionale Energie Strategie.

> Bekijk meer beelden van de proef

Bron: PZC