Skip to main content Skip to main nav

4 december 2020

Programma 'Prognoses in de afvalwaterketen' officieel van start

Op 30 november 2020 bracht het regieteam van het nieuwe programma 'Prognoses in de afvalwaterketen' een feestelijke toost uit om de start van het programma te vieren. Daarin werken een aantal partijen aan betere afvalwaterprognoses voor uiteenlopende doeleinden.

Prognoses spelen een belangrijke rol in de afvalwaterketen. Ze zijn onder meer van belang voor de planning van de zuivering- en transportcapaciteit, het operationeel beheer en voor het inzicht in emissies. Goede prognoses worden steeds belangrijker gezien ontwikkelingen als ketensamenwerking, klimaatverandering, circulariteit en de omgang met medicijnresten.

Samen slimmer

Waterschappen werken verschillend aan prognoses en benutten verschillende databronnen. Eigenlijk doet ieder waterschap het anders. Daarbij komt dat met de huidige aanpak het vaak veel tijd kost om de gegevens te verzamelen en te komen tot een betrouwbare voorspelling en goede analyse van het huidige systeem. Dat kan beter! De Community of Practice Afvalwaterprognoses heeft, samen met STOWA en Het Waterschapshuis, deze opgave uitgewerkt in een programma. Door kennisdelen, leren en het uitvoeren van ontwikkelprojecten verbeteren we samen prognoses in de afvalwaterketen.

Programma

Het professionele werkveld organiseert zich als Community of Practice (CoP). Het Waterschapshuis en STOWA faciliteren samen het werkveld in de professionalisering van het opstellen van afvalwaterprognoses. In dit kennisprogramma werken STOWA en Het Waterschapshuis voor het eerst intensief samen op programmaniveau. Een voorbeeld hiervan is het geautomatiseerd koppelen van CBS-bevolkingsgegevens en gegevens over drinkwaterverbruik aan zuiveringsgebieden. Hierdoor weet je hoeveel mensen zijn aangesloten op een zuivering en hoeveel en welk soort afvalwater je kan verwachten.

Webinars

Tijdens de ‘prognoseweken’, tussen 11 januari en 22 januari 2021 wordt een serie webinars gehouden over bijvoorbeeld doelen, onzekerheid, bedrijfslozingen, data science en meer. Je kunt dan meer te weten komen over de projecten maar ook zelf vragen of ideeën inbrengen.

Kijk voor meer informatie, filmpjes en achtergrondinformatie alvast op www.stowa.nl/afvalwaterprognoses

 

Op de foto onder de toost van het regieteam - van links naar rechts en boven naar onder: Wijnand Turkensteen, Emil Hartman, Bert Palsma, Rien de Ridder, Diana Beltgens, Mark Lamers, Maarten Claassen, Anneke Spijker & Kees Broks.

Foto van het regieteam Afvalwaterprognoses