Skip to main content Skip to main nav

29 november 2023

Project PHA2USE finalist bij 'Beste Overheidsinnovatie 2023'

Het project PHA2USE, waarbij de biologisch afbreekbare plasticvervanger 'Caleyda' wordt gemaakt uit afvalwater, was een van de drie finalisten van bij Beste Overheidsinnovatie 2023. Uiteindelijk ging de hoofdprijs naar koffiebranderij 'Zuivere Koffie' in Zaanstad, waar gedetineerden een ambacht leren en worden begeleid naar betaald werk. Ondanks het feit dat ze geen winnaar waren geworden, waren de PHA2USE-partners trots op de blijk van waardering die sprak uit de finaleplaats. Ze beschouwen dat als een stimulans voor verdere kennisontwikkeling op het gebied van grondstoffen uit afvalwater.

Caleyda past in het realiseren van doelstellingen op het gebied van circulariteit en klimaat. Het geheim van deze biologisch afbreekbare plasticvervanger zit in het slib, het restproduct van de zuivering van rioolwater. Dat slib bestaat voor het overgrote deel uit bacteriën. In een speciale proeffabriek in Dordrecht krijgen de bacteriën extra voedingsstoffen toegediend. Daardoor produceren ze de stof polyhydroxyalkanoaat (PHA) die de basis vormt voor afbreekbaar ‘bioplastic’.

De betrokken partners in het project spreken overigens liever van een biologisch afbreekbare plasticvervanger. Bedrijven kunnen dit product namelijk gebruiken voor toepassingen waar tot nu toe gewoon plastic voor wordt gebruikt. De voordelen van deze plasticvervanger zijn met name de snellere afbreektijd. Binnen een jaar is het materiaal in de bodem afgebroken. Gewoon plastic uit aardolie breekt in 100 jaar af. Een ander voordeel van dit specifieke product uit afvalwater is dat het gemaakt is van zuiveringsbacteriën. Die concurreren niet met de grondstoffen die voor de productie van bioplastic kunnen worden gebruikt, maar tegelijkertijd belangrijk zijn voor de voedselketen. Dat zijn bijvoorbeeld suikers uit mais en palmolie.

Mogelijke toepassingen

In juli 2023 overhandigde de projectpartners de eerste kilo's Caleyda aan het bedrijf Maan Group. Dat bedrijf maakt er afbreekbare plantenpotjes van (growcoons) en test die in de teelt van gewassen. Jaarlijks stoppen kwekers honderden miljoenen potjes in de grond. De toepassing van Caleyda kan milieuwinst opleveren omdat de ‘growcoons’ volledig circulair zijn en zo het traditionele plastic vervangen.

Partners

Waterschap Brabantse Delta is de trekker van het onderzoek naar de productie van deze plasticvervanger. Zij werkt daarbij samen met de collega-waterschappen De Dommel, Fryslân, Hollandse Delta en Scheldestromen. Andere partners die bij deze innovatie zijn betrokken zijn: STOWA, de Energie- en Grondstoffenfabriek, de rioolwaterslibverbranders SNB, HVC en de technologie-ontwikkelaars Paques, TU Delft en Wetsus.