Skip to main content Skip to main nav

19 oktober 2020

Regioscan Zoetwatermaatregelen 2.0

Onlangs is de tweede versie van de Regioscan Zoetwatermaatregelen uitgebracht. Met het instrument kan het effect van lokale maatregelen aan de zoetwateropgave in beeld worden gebracht. De regioscan is vanaf deze versie ook landsdekkend toepasbaar. De kansrijkheid van mogelijke maatregelen om de zoetwatervoorziening te waarborgen, kan met het instrument snel worden ingeschat en gebruikt worden om met zoetwatergebruikers het gesprek aan te gaan.

Het klimaat verandert. In de zomers van 2018, 2019 en 2020 is Nederland geconfronteerd met meer en langere perioden van droogte. De afgelopen jaren zijn met het oog hierop tal van (kleinschalige) maatregelen beproefd die waterbeheerders en watergebruikers (met name boeren en tuinders) kunnen treffen om de zoetwater zelfvoorzienendheid te vergroten. De behoefte en noodzaak aan lokale maatregelen is de afgelopen jaren steeds groter geworden.

Waterbeheerders hebben behoefte aan informatie over de wijze waarop lokale maatregelen het best kunnen bijdragen aan de zoetwateropgave. Om hier snel zicht op te krijgen is de Regioscan Zoetwatermaatregelen ontwikkeld (2017). De eerste versie van de Regioscan kon alleen in bepaalde gebieden worden ingezet en het gebruik werd als ingewikkeld ervaren. Dat vormde de aanleiding om de Regioscan verder te ontwikkelen.  Vandaar dat
De Regioscan Zoetwatermaatregelen 2.0 is nu landsdekkend toepasbaar en heeft een gebruiksvriendelijke interface gekregen. Daarnaast is de Regioscan uitgebreid met een aantal mogelijke maatregelen: perceelstuwen, slootbodemverhoging, bodemverbetering door het toevoegen van organische stof en bodemverbetering door het opheffen van bodemverdichting’.

De maatregel-effectrelaties van de eerder beschikbare maatregelen zijn uitgebreid en zijn nu geschikt voor alle bodemtypen in Nederland.

De Regioscan is zeer bruikbaar gebleken om een eerste verkenning te doen naar de kansrijkheid van maatregelen, als communicatietool om het gesprek met gebruikers op gang te brengen en om een inschatting te maken van het effect – in termen van kosten en baten - van lokale maatregelen op de watervraag.  De Regioscan Zoetwatermaatregelen is achter niet bedoeld is voor bedrijfsadvisering aan specifieke boerenbedrijven.

In het rapport (2020-32A) vindt u de achtergronden van de Regioscan in het rapport 2020-32B vindt u de handreiking hoe het instrument te gebruiken. u kunt de rapporten hieronder downloaden. erschillende partijen uit ‘het Deltaprogramma Zoetwater’, waaronder STOWA, zijn betrokken bij de ontwikkeling van de Regioscan.