Skip to main content Skip to main nav

13 mei 2021

Rioolwateronderzoek Rotterdam

STOWA werkt mee aan een onderzoek waarin het Erasmus Medisch Centrum, RHDHV, Partners4UrbanWater, waterschappen en KWR Water onderzoek doen naar RNA-resten van het Corona-virus in afvalwater in Rotterdam. De uitdaging is om de op het oog soms grillige data om te zetten naar consistente en bruikbare informatie. Onlangs verscheen een nieuwsbrief over de stand van zaken in het onderzoek.

De huidige coronavirus pandemie is een grote uitdaging voor de maatschappij. Surveillance is cruciaal om te weten waar het virus circuleert en wat de effecten zijn van de maatregelen. De eerste ervaringen in het voorjaar van 2020 hebben laten zien dat het virus in rioolwater aangetoond kan worden. In sommige steden was het virus al eerder aantoonbaar in het rioolwater dan dat de eerste zieken met het SARS coronavirus (SARS-CoV-2) werden vastgesteld. Dat komt omdat een flink deel van de mensen met een SARS coronavirus infectie (COVID-19) ook virus in de ontlasting heeft.

In het project wordt onderzocht hoe rioolwatersurveillance het best kan worden ingezet en of de hoeveelheid virus in rioolwater kan worden gebruikt om het aantal mensen met een infectie in de wijk waar het rioolwater vandaan komt te schatten. Dit wordt gedaan door gegevens ondergronds (rioolwater) te koppelen aan gegevens bovengronds (positief geteste personen en aantal zieken). De onderzoekers verzamelen daarvoor gegevens uit verschillende bronnen om te vergelijken wat voor,

of welke combinatie van gegevens de meest betrouwbare informatie oplevert over de omvang van de pandemie, de circulatie van het coronavirus en de nieuwe coronavirus varianten in de stad.

Bert Palsma is vanuit STOWA betrokken bij dit onderzoek. Hij benadrukt de rol de waterschappen bij het verzamelen van big brown data in zijn algemeenheid en Covid-19 in het bijzonder. Die lijkt wat onderbelicht te blijven. "Dit onderzoek laat zien dat een actieve rol van de waterschappen bij de interpretatie van de data, de kwaliteit van de rioolwatersurveillance ten goede komt. Zo kunnen bijvoorbeeld storingen en/of onregelmatigheden in het afvalwatertransport of bij de bemonstering en van groot belang zijn voor de juiste duiding van de resultaten. Zonder deze water-expertise is geldt ook hier rubbish in = rubbish out."

De nieuwsbrief geeft een goed beeld van de wijze waarop dit gebeurt en de resultaten tot dusver. Wel het voorbehoud dat de besmettingscijfers half april, toen de nieuwsbrief uitkwam, nog een ander beeld lieten zien over het verloop van de pandemie, dan op dit ogenblik.

> Download de nieuwsbrief