22 augustus 2019

RiverCare afgerond

Eind juni werd in Nijmegen het vijfjarige kennisprogramma RiverCare officieel afgesloten. In het project zijn de effecten van uiteenlopende maatregelen onderzocht die zijn genomen om in grote rivieren, regionale rivieren en beken de zelfvoorzienendheid te vergroten, de waterveiligheid te waarborgen en nieuwe natuur te ontwikkelen. Het programma leverde ook voor waterschappen, zeer interessante uitkomsten op. STOWA was één van de deelnemers aan het programma.

Eén van de RiverCare-onderdelen ging specifiek in op regionale rivieren en beken. Deze vallen vallen onder de verantwoordelijkheid van de waterschappen. Onderzoekers Jasper Candel en Tjitske Geertsema beantwoordden binnen dit onderdeel vragen als: welke invloed heeft het inbrengen van dood hout in beken op opstuwing en waterafvoer? Vergroot het de kans op wateroverlast? Waarom gaan sommige herstelde beken weer hermeanderen, maar anderen niet?

De antwoorden op deze vragen leest u in het verslag van de dag waarop de resultaten van dit programma-onderdeel werden toegelicht.

Meer weten over RiverCare? > Kijk op de programma-website

Filmimpressie slotsymposium RiverCare