Skip to main content Skip to main nav

04 december 2018

Roadshow risicogestuurd beheer en onderhoud

Vanaf 2016 is een groep waterbeheerders betrokken bij het opstellen van een handreiking voor risicogestuurd beheer en onderhoud van waterkeringen. Deze helpt waterkeringbeheerders aantoonbaar ‘in control’ te zijn. Als introductie op de handreiking worden binnenkort drie bijeenkomsten gehouden, waarin de systematiek van risicosturing wordt toegelicht, met name de toepassing voor waterkeringen.

De bijeenkomsten vinden plaats op:

•    11 december van 9.30 tot 12.30 uur in Zwolle bij Waterschap Drents Overijsselse Delta.
•    13 december van 9.30 tot 12.30 uur in Breda bij Waterschap Brabantse Delta,
•    14 december van 9.30 tot 12.30 uur in Leiden bij Hoogheemraadschap van Rijnland.

Nieuwsgierig geworden? U bent van harte welkom bij één van deze roadshows. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Neem vooral een collega mee. Deze roadshows zijn interessant voor verschillende functies, zoals inspecteurs, beheerders, adviseurs waterkeringen en beleidsmedewerkers.

Aanmelden
Meld u aan door een email te sturen naar Piet Stouten. Vergeet niet de datum en locatie van de bijeenkomst  erbij te vermelden.