Skip to main content Skip to main nav

28 september 2020

Royal HaskoningDHV wint Watertechnologiebedrijf van het jaar award

Royal HaskoningDHV is uitgeroepen tot winnaar van de Global Water Awards 2020 voor ‘Watertechnologiebedrijf van het jaar’ vanwege haar belangrijke bijdrage aan sectorinnovatie. De prijs onderstreept het innovatieve karakter van de waterschappen, aangezien veel van de technologische innovaties waarvoor het bedrijf de prijs krijgt, niet gerealiseerd zouden kunnen worden zonder hun medewerking. 


De prijs wordt door Global Water Intelligence (GWI) uitgereikt aan het bedrijf dat de belangrijkste bijdrage heeft geleverd op het gebied van water en digitale technologie. Tom Scotney van GWI lichtte de beslissing als volgt toe: "In 2019 heeft Royal HaskoningDHV enorme stappen gezet in de overgang naar de circulaire economie en het pad gebaand voor het terugwinnen van grondstoffen. Zo startte ze de eerste grootschalige productie-eenheid voor haar baanbrekende biopolymeerproduct Kaumera Nereda® Gum. Daarnaast behaalde het bedrijf indrukwekkende resultaten met een nieuwe slibgistingstechnologie Ephyra®, haar Aquasuite-software en digital twin-oplossingen." Eerder dit jaar werd de Nereda-technologie van Royal HaskoningDHV door GWI al erkend als de ‘doorbraaktechnologie van het decennium’.

Niels Schallenberg, Global Director Water van Royal HaskoningDHV zegt over de prijs: “Deze innovaties helpen bij het aanpakken van wereldwijde uitdagingen zoals klimaatverandering en schaarste van grondstoffen.

De Nereda-technologie zuivert afvalwater zonder chemicaliën, met lage energiekosten en een lage CO2-uitstoot, Kaumera is een levensvatbaar biobased alternatief voor fossiele grondstoffen, Ephyra maakt rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI's) zelfvoorzienend in energie en Aquasuite gebruikt kunstmatige intelligentie (AI) en machine learning om de efficiëntie en effectiviteit van installaties en processen te verbeteren. We werken hiervoor nauw samen met belangrijke partners over de hele wereld."

STOWA, TU Delft en de waterschappen waren bij veel van deze innovaties direct betrokken. TU Delft deed veel voorbereidend en fundamenteel  labonderzoek, STOWA en de waterschappen financierden voor een belangrijk deel de doorontwikkeling van de technologieën op pilot- en demoschaal. Bovendien hebben de waterschappen een belangrijke rol gespeeld als launching customer.