Skip to main content Skip to main nav

17 april 2018

Rwzi wordt EFGF

Eind maart 2018 werd het Life+project ‘Omzetpunt Amersfoort’ afgerond. In het project werkten Waterschap Vallei en Veluwe en STOWA, met steun van de EU, aan een metamorfose van rwzi Amersfoort tot energie- en grondstoffenfabriek (EFGF). De zuivering is inmiddels geheel energie-zelfvoorzienend en produceert ongeveer 300 ton struviet per jaar. Met uitzicht op meer.

Henry van Veldhuizen van Waterschap Vallei en Veluwe schetste tijdens de afsluitende presentatie op 13 maart kort de uitgevoerde werkzaamheden op de rwzi, alsmede de resultaten daarvan. Het zuiveringsslib (en van drie kleinere rwzi’s uit de omgeving) krijgt op rwzi Amersfoort een speciale thermische voorbehandeling. Hierbij wordt slib voor vergisting eerst verwarmd tot ca. 160 graden Celsius en flink onder druk gebracht (2,2-3,5 bar). Het voorbehandelde slib vergist beter. Dat levert ca 1,5 keer zoveel biogas op en via efficiëntere warmtekrachtmotoren uiteindelijk meer dan twee keer zoveel elektrische energie. Hiermee voorziet de rwzi nu geheel in de eigen energiebehoefte.

Perfecte kunstmestkorrel

Maar er gebeurt meer op rwzi Amersfoort. Uit het afvalwater wordt stikstof en fosfaat verwijderd. Deze reageren in een speciale reactor met magnesium tot heel zuivere struvietkorrels. Volgens insiders een perfecte kunstmestkorrel, waar vanuit de landbouw veel belangstelling voor is. Op dit moment wordt naar schatting zo’n twintig procent van al het binnenkomende fosfaat omgezet in struvietkorrels. De verwachting is dat het na verdere aanpassingen van de rwzi, kan oplopen tot ongeveer veertig procent. In de toekomst wordt mogelijk ook het uitgegiste slib van de rwzi nog gedroogd met restwarmte (ca 90 % droge stof), en opgewerkt tot brandstof. Hiervoor loopt op dit ogenblik een pilot. En er vinden gesprekken plaats met mogelijke afnemers.

Ambities

Volgens Cora Uijterlinde van de STOWA is Omzetpunt Amersfoort een mooi voorbeeld van de inspanningen van diverse waterschappen om hun zuiveringen om te toveren tot energie- en grondstoffenfabrieken. Voor STOWA ziet zij de komende jaren een belangrijke rol weggelegd bij het verspreiden en delen van de kennis die in afzonderlijke projecten op dit gebied wordt opgedaan.

Daarmee levert STOWA een belangrijke bijdrage aan de grote ambities die waterschappen hebben op het gebied van (schone) energie en grondstoffen.  

Gedurfd

Elisabetta Scialanca was namens de Europese Commissie en Life+ aanwezig bij de afsluitende presentatie. Zij noemde het project indrukwekkend en gedurfd. Want er moesten behalve technische uitdagingen ook de nodige marktgerichte en juridische uitdagingen overwonnen worden. Wat dat laatste betreft: het struviet wordt op dit moment noodgedwongen afgezet in Engeland. Het uit de afvalwaterzuivering afkomstige struviet wordt in Nederland inmiddels al wel aangemerkt als meststof (en niet meer als afvalstof, red.). Maar om het toe te mogen passen moet volgens de wetgevinge worden aangetoond dat het product schoon en onverdacht is. Op dit ogenblik wordt bekeken hoe dit juridische probleem kan worden opgelost. Volgens een insider is er in ieder geval ook in Nederland grote belangstelling voor deze zeer zuivere kunstmestkorrels. En dat is ongetwijfeld gunstig voor de prijs die waterschappen ervoor kunnen krijgen.    

De totale investeringskosten voor het waterschap bedragen 14 miljoen euro, waarvan 1,5 miljoen Life subsidie. De verwachte terugverdientijd van de extra investeringen door het waterschap worden geschat op 6 tot 10 jaar.

Meer weten?
Voor algemene informatie kunt u terecht op www.omzetpuntamersfoort.nl. Voor specifieke vragen kunt u contact opnemen met Cora Uijterlinde van STOWA (033 460 32 00) of met Henry van Veldhuizen van Waterschap Vallei en Veluwe (055 527 29 11).