Skip to main content Skip to main nav

1 november 2022

Samenwerking demonstratieproject ‘Supersludge’ beëindigd

De samenwerking tussen publieke en private partijen in het kader van het demonstratieproject Supersludge is in de zomer van 2022 officieel afgerond. De waterschappen Aa en Maas en De Dommel, STOWA, slibverwerker SNB en de bedrijven ProBiomass en Electron Technologies hebben in dit project gezamenlijk een demonstratie-installatie gerealiseerd voor het superkritisch vergassen van zuiveringsslib. Electron Technologies en ProBiomass continueren de experimenten tot eind 2022. (Foto overzicht: traditionele slibontwatering)

Waterschappen zijn druk op zoek naar alternatieven voor de traditionele verwerking van zuiveringsslib: een combinatie van slibgisting, slibontwatering en daarna (centrale) verbranding. Dit gebeurt vooral om meer energie en grondstoffen terug te kunnen winnen. Superkritisch vergassen is zo’n alternatief. Hierbij wordt een groot deel van het slib bij hoge druk ( >300° Bar) en temperatuur (>600 graden Celsius) direct omgezet in brandbare gassen. In het Supersludge-project is een ontwerp gemaakt van een demonstratie-installatie voor superkritische vergassing van zuiveringsslib voor een rwzi met een capaciteit van 100.000 ve. Op de rwzi Dinther van Waterschap Aa en Maas zijn experimenten uitgevoerd met deze demonstratie-installatie. De resultaten worden begin 2023 gepubliceerd in een STOWA-rapportage. Het rapport wordt beschikbaar gesteld op de website van STOWA.

De partijen Electron Technologies en ProBiomass continueren zoals gezegd de experimenten tot eind 2022. Beide partijen staan open voor samenwerking met andere partijen. Geïnteresseerde partijen kunnen contact opnemen met Jaap Koppejan van ProBiomass (jaapkoppejan@probiomass.nl) of Jos Koelewijn (j.koelewijn@electron-etg.com).

Meer weten over Supersludge en haar partners? Zie onderstaande links.

Supersludge: https://www.stowa.nl/onderwerpen/energietransitie/produceren-van-energie-om-aquathermie/superkritisch-vergassen-van

https://www.winnovatie.nl/innovatie/supersludge-extra-druk-op-de-ketel-levert-energie-en-grondstoffen-op

Waterschap Aa en Maas: https://www.aaenmaas.nl/

Waterschap de Dommel: https://www.dommel.nl/

ProBiomass: http://www.probiomass.nl/

Electron Technologies: https://www.electron-etg.com/