Skip to main content Skip to main nav

29 oktober 2018

Saniwijzer uitgebreid en vernieuwd

De Saniwijzer is uitgebreid en vernieuwd. De site van STOWA en stichting RIONED over nieuwe sanitatie geeft meer en ook meer praktische informatie. Ook is de navigatie flink verbeterd.

> Naar de Saniwijzer

Vorig jaar constateerde de Begeleidingscommissie van de Saniwijzer dat de oude Saniwijzer heel veel informatie bevatte, maar door die veelheid soms ook onoverzichtelijk was. Tegelijkertijd gaf de BC aan dat praktische informatie waar initiatiefnemers van projecten behoefte aan zouden kunnen hebben, grotendeels ontbrak. Die opmerkingen hebben STOWA en RIONED zich bij de aanpassingen ter harte genomen.

De indeling van de Saniwijzer is op hoofdlijnen hetzelfde gebleven. Maar het navigeren is door de wegwijzerstructuur en de mouse-over teksten aanzienlijk vereenvoudigd. De informatie is meer dan vroeger in lagen opgedeeld. De belangrijkste informatie wordt direct gegeven. Wilt u meer weten dan kunt u doorklikken. Uiteindelijk tot aan de originele rapporten of websites waar u de gedetailleerde informatie kunt vinden.

De website is ingedeeld in vijf thema’s. Het thema ‘Algemeen’ bevat achtergrondinfo. Bijvoorbeeld over de kosten (en baten), duurzaamheid en over praktische zaken om een project te realiseren.

Onder ‘Technieken’ bespreken we kort de meest voorkomende toiletsystemen, rioleringssystemen en verwerkingstechnieken. Bij het ‘Projecten’ zit nu een selectiemodule waardoor u de voor u van belang zijnde projecten kunt selecteren. Zo selecteert u eenvoudig alle projecten in uw waterschap, of alle projecten waar gebruik wordt gemaakt van een voedselrestenvermaler. Gebleven is het overzicht aan mogelijke oplossingen. Nieuw is de keuzehulp waarmee een potentiële initiatiefnemer voor zichzelf snel in beeld kan krijgen wat er in zijn situatie zoal mogelijk is.

De redactie van de Saniwijzer houdt zich harte aanbevolen voor (opbouwende) kritiek, tips, adviezen en voorstellen voor onderwerpen die we aan de site toe kunnen voegen. U mag uw reactie sturen aan swart@stowa.nl, of reageren via de contactknop op de website.