18 mei 2018

Seoulvirus in Nederland

Welk risico lopen muskusrattenbestrijders om besmet te worden met het seoulvirus, dat wordt overgedragen door bruine ratten? Het antwoord komt van een onlangs gepubliceerde studie die werd gefinancierd door de Unie, STOWA en het A&O fonds van de waterschappen. Recentelijk werd in ons land melding gemaakt van besmette bruine ratten.

Bruine ratten worden soms als bijvangst gevangen bij muskusrattenbestrijding. Ze vormen daarmee een potentieel gezondheidsrisico voor deze bestijders. Uit de studie, die werd gefinancierd door STOWA en het AenO fonds van de waterschappen, komt naar voren dat het aantal besmette bruine ratten in Nederland naar verwachting heel laag is. Mede daarom is ook het risico op besmetting voor de bestrijders ook laag.

>Download de onderzoeksresultaten (Engels)