Skip to main content Skip to main nav

25 november 2019

Slimmer malen: minder energie, minder kosten

Waterschappen kunnen jaarlijks flink energie besparen bij polder- en boezembemaling door gebruik te maken van slimmere sturingssystemen. Daarmee kunnen de waterschappen ook hun CO2-emissie verminderen. Onlangs verscheen het eindrapport van dit project, waarin de techniek die nodig is om 'Slim Malen' mogelijk te maken, RTC Tools, verder werd ontwikkeld. Het rapport bevat ook de resultaten van enkele pilots 'Slim Malen'.

Slim Malen komt erop neer dat minder gemalen wordt en als gemalen moet worden dat gebeurt in perioden dat er veel, vooral duurzame stroom beschikbaar is. Op die momenten wordt geprofiteerd van het grotere stroomaanbod en de daarmee gepaard gaande lagere stroomprijs.

Slim Malen betekent meer gebruik maken van de rek in de berging van het watersysteem, en  zoeken naar het meest geschikte moment (= laagste stroomprijs) om de polders en boezems leeg te malen. Slim Malen betekent ook: minder malen. Dit kan door middel van een goede timing. Door bijvoorbeeld te pompen bij laag tij in plaats van bij opkomende vloed, hoeft minder hoogteverschil overbrugd te worden. De pomp rendeert beter en hoeft minder lang te draaien om dezelfde hoeveelheid water te verpompen.

In enkele pilots is onderzocht wat de meerwaarde van Slim Malen is. De pilots laten zien dat aanzienlijke besparingen haalbaar zijn door de operationele sturing te optimaliseren. De energiebesparing neemt toe van 5 procent tot 70 procent bij de casussen. Naarmate de omstandigheden variabeler zijn (getijdewater, bergingsmogelijkheden) is er meer ruimte voor optimalisatie en stijgen de energiebesparingen. De kostenbesparingen variëren tussen 30 en 80 procent.

Met dit onderzoek is de potentie van Slim Malen in beeld gebracht en software ontwikkeld om Slim Malen in de praktijk toe te gaan passen.

> Download het rapport