02 november 2018

Stad + ondergrond = beter ruimtelijk beleid

Het testboek ‘Nederlandse steden en hun ondergrond’ laat aan zien hoe steden de rol van het natuurlijk water- en bodemsysteem een flinke impuls kunnen geven in ruimtelijke plannen en beleid.

De betekenis van het natuurlijk systeem van bodem, water en groen voor ruimtelijk beleid, stedenbouw, en klimaatadaptatie wordt in toenemende mate onderkend. Steeds meer gemeenten en waterschappen werken al samen om hun kennis en expertises over het natuurlijke systeem samen te brengen.

Deze is echter moeilijk toegankelijk voor mensen die niet goed thuis zijn in deze vakgebieden. Dat komt mede omdat gegevens over bodem en ondergrond onder veel steden ontbreken, en ook omdat de informatie veelal technisch, verspreid en moeilijk toegankelijk is. Ook ontbreekt het vaak aan een goed inzicht over welke informatie relevant is. Ten slotte is sprake van een gebrek aan kennis en goede voorbeelden over de manier waarop de informatie geïntegreerd kan worden.

Het testboek ‘Nederlandse steden en hun ondergrond’ geeft voorbeelden van steden die een goede manier hebben gevonden in ruimtelijke plannen en beleid. Het gaat om Amersfoort, Culemborg, Haarlem en Middelburg.