Skip to main content Skip to main nav

26 mei 2021

STOWA daagt je uit!

Weet jij hoe we het terugwinnen van warmte uit oppervlaktewater (TEO) en fosforverwijdering kunnen combineren op een ecologisch én economisch aantrekkelijke manier? Doe mee aan deze winnovatiechallenge! Deel je idee, maak kans op de hoofdprijs van duizend euro en op verdere uitwerking van je idee in samenwerking met STOWA!

In het nationale Klimaatakkoord is vastgelegd dat woningen en gebouwen in 2050 grotendeels aardgasvrij moeten zijn. Er is dan ook steeds meer interesse voor het toepassen van aquathermie: het terugwinnen van warmte uit afvalwater en oppervlaktewater. De verwachting is dat dit zal doorzetten. Oppervlaktewater heeft grote potentie om in een deel van de warmtevraag te voorzien. Oppervlaktewater bevat echter vaak veel voedingsstoffen, zoals fosfor en stikstof, met negatieve effecten op de biodiversiteit in het water. Het verminderen van fosfor is vaak effectief om dichter bij de waterkwaliteitsdoelen te komen.

Bij het toepassen van het winnen van warmte uit oppervlaktewater op wijkniveau wordt water verpompt door filters en over warmtewisselaars. Dit kan schadelijk zijn voor de ecologie in het water. Mogelijk biedt het verpompen van dat water echter ook kansen voor waterkwaliteitsverbetering. Je hebt het water immers al in handen. Als we fosfor uit het water kunnen halen bij de TEO-installatie, helpt dat de ecologie in het ontvangende water.

Zo kunnen we het opgepompte water in stedelijk gebied met een betere kwaliteit lozen dan we het hebben onttrokken. Schone energie en verbetering van de ecologie kunnen zo hand in hand gaan.

De prijsvraag maakt onderdeel uit van het platform Winnovatie.nl, een initiatief van Het Waterschapshuis, STOWA en de Unie van Waterschappen.

Zin in een uitdaging? Meer informatie vind je HIER. Je kunt deelnemen tot 20 juni.

Bekijk de STOWA Winnovatie challenge!