Skip to main content Skip to main nav

31 oktober 2022

STOWA doet 'STAWA': in gesprek over kennisvragen van de toekomst

Wat is er nodig om klimaatverandering het hoofd te bieden? Krijgen we het afvalwater in de toekomst nog wel schoon genoeg? En hoe kan regionaal waterbeheer bijdragen aan een opbloeiend natuurlijk ecosysteem? Over deze en andere vragen gaat STOWA graag in gesprek met jonge en ervaren waterbeheerders, tijdens de Strategische Toekomstateliers Waterbeheer (STAWA). De uitkomsten vinden een plek in onze onderzoek agenda.

Omdat onze huidige strategienota in het voorjaar van 2023 een update krijgt, wi STOWA de grote lijnen van onze programmering nu met een brede vertegenwoordiging van onze achterban bekijken: van starter tot doorgewinterde ambtenaar, van bestuurder tot beleidsadviseur tot uitvoerder.

Aan de hand van een dialoog plus een werksessie zoeken we antwoord op de volgende vragen: Wat zijn de grote uitdagingen die op het regionale waterbeheer af komen?

Wat vraagt het van het waterbeheer om deze te kunnen tackelen? En welke kennisvragen moet STOWA hiertoe agenderen? We doen dit aan de hand van drie thema’s: mens & maatschappij, ecosysteem en klimaatverandering. We noemen deze aanpak ‘Strategische Toekomstateliers Waterbeheer’: STAWA’s.

Meer weten van de thema’s of onze aanpak voor de dialoog en de werksessies? > Bekijk de STOWA projectpagina.