Skip to main content Skip to main nav

27 juli 2018

STOWA droogtebulletin

Het is droog in Nederland, uitzonderlijk droog. De Nederlandse waterbeheerders doen er alles aan om problemen door het aanhoudende neerslagtekort te voorkomen. STOWA heeft samen met SAT-WATER een speciaal droogtebulletin uitgebracht. Hierin vertellen we kort wat waterbeheerders precies doen en welke rol de inzet van remote sensing en het gebruik van satellietdata daarbij kunnen spelen.

In het nieuwsbulletin laten STOWA en SAT-WATER zien hoe zij werken aan het verbeteren van de informatievoorziening voor het operationele waterbeheer via de inzet van remote-sensingtechnieken. Dit gebeurt binnen het SAT-WATER programma. Er wordt specifiek ingegaan op data, informatie en toepassingen om inzicht te krijgen in de actuele watertekortsituatie. Dat helpt waterbeheerders bij het treffen van adequate droogtemaatregelen.

>Download het droogte-bulletin