Skip to main content Skip to main nav

11 november 2021

STOWA in het Zonnetje!

Polder2C’s/Living Lab Hedwige-Prosperpolder heeft het Zonnetje gewonnen. Het Zonnetje gaat naar een aansprekend project dat kan dienen als een lichtend voorbeeld van een effectieve, innovatieve en kansrijke realisatie van het Nationaal Deltaprogramma. Deltacommissaris Peter Glas reikte het Zonnetje tijdens het Nationaal Deltacongres uit aan Ludolph Wentholt van STOWA en Bart Vonk van Rijkswaterstaat. STOWA is hoofd partner van Polder2C’s.

"Dit fleurt mijn dag echt op! Ik ben erg blij dat het harde werk van zoveel partners uit België, Engeland, Frankrijk en Nederland niet onopgemerkt blijft. Dank je wel," aldus Ludolph Wentholt in een eerste reactie op het ontvangen van de prijs. Wentholt is samen met Patrik Peeters van het Vlaams Waterbouwkundig laboratorium één van de drijvende krachten geweest achter de totstandkoming van het Living Lab Hedwige-Prosperpolder en het Polder2C's project.

De Hedwige-Prosperpolder, op de grens van Nederland en België, wordt ontpolderd en veranderd in getijdennatuur. Deze herinrichting biedt een 6 vierkante kilometer testgebied voor experimenten en onderzoek. Een uitgelezen kans dus voor grootschalig veldonderzoek op het gebied van watermanagement, waterveiligheid en calamiteitenbeheersing. In het Living Lab worden onder meer pipingproeven uitgevoerd, maar ook het grote, internationale EU-Interreg project Polder2C’s vindt hier plaats. Het project biedt een unieke kans om de huidige kustbescherming te testen en de veerkracht tegen overstromingen te verbeteren.

Het Polder2C's project richt zich op drie thema's:

  1. Waterkeringen. Onderzoek naar de veerkrachtigheid en hoe robuust de dijken zijn door middel van dijk stresstests, bijvoorbeeld een overstroming, golfoverslag en de groei van een doorbraak onder verschillende condities.
  2. Noodhulp. Onderzoek naar de effectiviteit van noodhulp in het geval van een dijkdoorbraak, als gevolg door de beschadigingen aangebracht gedurende de dijk stresstests.
  3. Kennisinfrastructuur: Versterking - van de in de living lab opgedane kennis - door middel van ontwikkeling van gebruiksvriendelijke informatie en data platforms, betrokkenheid van studenten in de veldactiviteiten en het integreren van de uitkomsten in het curriculum van verschillende opleidingen.

Naast Polder2C’s waren ook de transformatie van het Cromvlietpark in Den Haag en de integrale gebiedsontwikkeling van Landgoed Lankheet in Twente genomineerd.

Bekijk hieronder een korte video over het prijswinnende project. Foto Agenda-overzicht: Nationaal Deltaprogramma

> naar de website van Polder2C’s