Skip to main content Skip to main nav

11 oktober 2019

STOWA ter Info 74: droogte én nattigheid

Droogte én nattigheid: twee belangrijke onderwerpen die aan bod komen in de nieuwste uitgave van de STOWA ter Info, het magazine waarin we bestuurders en beleidsmakers op de hoogte houden van ons werk.

> Download STOWA ter Info 74

Eerst de nattigheid: op 10 oktober vond in Utrecht een speciale dag plaats ‘over last van wateroverlast’, georganiseerd door STOWA en stichting RIONED. Tijdens deze dag is een complete set statistiekproducten gepresenteerd voor het bepalen van extreme neerslaghoeveelheden. Waterbeheerders en gemeenten krijgen hiermee een compleet én actueel beeld van de mate waarin steden, dorpen, maar ook buitengebieden hemelwaterbestendig zijn. Ook kunnen ze er de effecten van wateroverlastbeperkende maatregelen mee doorrekenen. > Lees meer

Beregeningverboden

In dit nummer ook aandacht voor droogte, meer in het bijzonder voor het instellen en handhaven van beregeningsverboden: op welke gronden doe je dat en hoe handhaaf je een verbod? Remote sensing kan uitkomst bieden. Remote-sensingexpert Hans van Leeuwen van STOWA (foto) legt het uit.

Waterfabriek

Dat het rioolwater vol stoffen zit die waarde hebben, wisten we al. Maar dat het water zélf ook rendabel kan worden hergebruikt, doet in het natte Nederland op het eerste gezicht vreemd aan. Bij de Waterfabriek geloven ze er heilig in. Waterfabriek-initiatiefnemer Ferdinand Kiestra vertelt er meer over.

Kaumera

Verder een inspirerend interview over waterschapsinnovatie met een inspirerende bestuurder: Antoinet van Helvoirt-Looman. Onder meer over de nieuwe grondstof die haar Waterschap Rijn en IJssel uit het afvalwater haalt: Kaumera. We laten u kennis maken met twee nieuwe STOWA-bestuurders en we besteden aandacht aan het onderzoeksprogramma RiverCare. Twee jonge onderzoekers kwamen in hun onderzoek met waardevolle wetenschappelijke antwoorden voor beter beekherstel.