Skip to main content Skip to main nav

28 mei 2020

STOWA ter Info 76 over Corona-onderzoek rioolwater, en meer...

In maart toonden onderzoekers RNA-resten van het Coronavirus aan in rioolwater. De resten zijn afkomstig van de ontlasting van besmette personen. STOWA werkt momenteel mee aan voorstel voor een TKI-onderzoek door KWR waarin wordt onderzocht of dit gegeven kan bijdragen aan het goed monitoren van de besmettingsgraad in delen van ons land. In de STOWA ter Info 76 leest u er meer over

In het nummer staat tevens een uitgebreid achtergrondverhaal over de Waterfabriek. In deze fabriek wordt niet (biologisch) gezuiverd en afgebroken, maar gescheiden, geraffineerd, gerecycled en geproduceerd. Een technologisch hoogstandje.

Ook besteden we aandacht aan blauwalgen. STOWA liet het afgelopen jaar onderzoek doen naar nieuwe technieken om het gezondheidsrisico van blauwalg beter in beeld te krijgen. Met hoopgevende resultaten.

En verder: de afgelopen jaren zijn er tal van maatregelen genomen om de visstand te verbeteren. Dat heeft op

diverse plekken een positief effect gehad, maar lang niet altijd en overal. De kersverse buitengewoon hoogleraar Zoetwater Visecologie Tom Buijse gaat onderzoek doen hoe het beter kan. Verbinding speelt daarin een belangrijke rol. In een uitgebreid interview Hij legt uit hoe dat zit.

We zetten u in deze uitgave ook aan het denken. Moeten waterschappen blijven inzetten op grootschalige centrale afvalwaterzuivering? Of (meer) oog hebben voor andere belangen en actief meedenken over een integratie van centrale en decentrale systemen? STOWA probeert de discussie erover van feiten en cijfers voorzien.

Lees het in de STOWA ter Info 76