Skip to main content Skip to main nav

28 oktober 2020

STOWA ter Info 77 uit

Onlangs verscheen alweer de 77ste uitgave van de STOWA ter Info, het magazine waarin STOWA dieper ingaat op de antwoorden die we geven op (kennis)vragen van waterbeheerders en hoe we hen kunnen helpen bij het realiseren van hun opgaven en ambities op het gebied van waterkwaliteit, waterveiligheid, klimaatadaptatie, energie, duurzaamheid en circulaire economie.

In deze  uitgave onder meer een uitgebreid achtergrondverhaal over een grootschalig onderzoek naar broeikasgassen & veenweiden.

Eén van de grote uitdagingen van het klimaatbeleid is het terugbrengen van de broeikasgasuitstoot uit de Nederlandse veenpolders. Het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden (NOBV) moet de kennis leveren die dat mogelijk maakt. STOWA coördineert het programma.

 

Ook brengen we u op de hoogte van de stand van zaken rondom het verwijderen van medicijnresten enandere microverontreinigingen uit het afvalwater. Het ministerie van IenW, STOWA en de waterschappen werken in dit verband aan het doorontwikkelen en praktijkgereed maken van technieken voor het verwijderen van medicijnresten en andere organische microverontreinigingen uit afvalwater. Dat gebeurt binnen het Innovatieprogramma Microverontreinigingen Onlangs ging de tweede fase van dit programma van start. Inmiddels worden er op vijftien rwzi’s ook voorbereidingen getroffen voor praktijkinstallaties. Die moeten in 2023 operationeel zijn.

Er is goed nieuws rond het terugwinnen van grondstoffen uit afvalwater. Onlangs zetten vijf waterschappen, STOWA, slibverwerker HVC en technologiebedrijf Paques hun handtekening onder een samenwerkingsovereenkomst voor de bouw van een demo-installatie die PHBV gaat terugwinnen uit rioolslib. PHBV is de grondstof voor bioplastics. De installatie is een veelbelovende nieuwe stap op weg naar circulaire waterschappen, aldus Paul Koemans.

Koemans is directeur bij De Dommel en voorzitter van de koplopergroep Bioplastics van de Energie- en Grondstoffenfabriek.

Tot slot een mooi interview met Anja Travaille, specialist op het gebied van duurzaamheid en gedragsbeïnvloeding. Hoe zorg je ervoor dat burgers hun gedrag aanpassen ten gunste van de waterkwaliteit? Niet door nog maar een keer uit te leggen dat je beter geen eendjes kunt voeren in de singel omdat dat bijdraagt aan eutrofiëring, zegt Anjo Travaille. Maar hoe dan wel? In de Community of Practice Bewustzijn Waterkwaliteit van STOWA deelt hij zijn kennis en inzichten hierover met waterschappen.

Dit alles én meer in de STOWA ter Info > Download het magazine

De STOWA ter Info direct bij u in de bus? > KLIK HIER

De STOWA ter Info liever digitaal ontvangen? > KLIK HIER