Skip to main content Skip to main nav

27 juni 2023

STOWA ter Info 87 nu online

Wat hebben Kaumera, broeikasgassen uit oppervlaktewater, het programma Professionaliseren Instandhouding Waterkeringen, de Young Talent Day en historische kaarten met elkaar te maken? Op het oog niets. Maar het zijn allemaal onderwerpen waar STOWA mee bezig is. U leest er meer over in het zomernummer van de STOWA ter Info.

> Bekijk het gehele magazine...

...of maak een keuze uit een van de specifieke ondewerpen hieronder.

Teruggewonnen grondstof Kaumera klaar voor grootschalig gebruik

Kaumera, een stof die wordt gewonnen uit het slib van de zuiveringstechnologie Nereda, is klaar om op grotere schaal in de landbouw te worden toegepast als biostimulant. Biostimulanten versterken de groei en de weerstand van planten, wat leidt tot lagere plaag- en ziektedruk in gewassen en een hogere opbrengst. Dankzij de einde afvalstatus mag het product nu overal in Nederland worden gebruikt. “We staan aan de vooravond van een grote opschaling”, vertelt coördinator van het markt ontwikkelteam Joep van Doornik van Waterschap Vallei en Veluwe. > Lees meer

Oppervlaktewateren hot spots voor broeikasgas?

Zoet oppervlaktewater veroorzaakt circa vijf procent van de totale Nederlandse uitstoot aan broeikasgassen, blijkt uit het BlueCAN-onderzoek van Deltares, Witteveen+Bos, STOWA, B-WARE en Natuurmonumenten. Welke wateren hot spots zijn voor emissies, vertelt de nieuwe webtool BlueScan. Maar wat kun je doen om de uitstoot te verlagen? Het simpele antwoord: verbeter de waterkwaliteit. Onderzoeker Sacha de Rijk: “Dat is echt een no regret maatregel.” > Lees meer

Water en bodem sturend? Pak er historische kaarten bij!

Water en bodem moeten weer sturend zijn in de ruimtelijke ordening. De geschiedenis kan je daarbij helpen, zo blijkt. STOWA werkt samen met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed om historische kennis over watersystemen en bodemstructuren te ontsluiten voor de waterschappen. “Op oude kaarten zie je hoe vroeger slim gebruik werd gemaakt van het watersysteem. Daar kun je nu van profiteren.” Aldus Ellen Vreenegoor van RCE. > Lees meer

Programma ‘Professionaliseren Instandhouding Waterkeringen’ gaat volgende fase in

Na de beruchte veendijkdoorbraak in Wilnis (2003) besloten STOWA, de waterschappen en Rijkswaterstaat de krachten te bundelen om de inspectie en het beheer van waterkeringen te verbeteren. Het programma - dat oorspronkelijk ‘Verbetering Inspectie Waterkeringen’ (VIW) heette - loopt inmiddels meer dan twintig jaar. Onlangs werd een nieuw 5-jarig programmaplan goedgekeurd. Het betekent tevens een hernieuwde samenwerking tussen Rijkswaterstaat en STOWA. Gerard Harmsen (RWS) en Oscar van Dam (STOWA) blikken terug en kijken vooruit naar ‘PIW 4’. > Lees meer

Lonkende perspectieven op Young Talent Day 2023

Helpen de perspectieven van een klimaatpsycholoog, een filosoof, een jurist, een transitiedenker of een talentencoach het waterbeheer vooruit? Het korte antwoord: jazeker. Tijdens de Young Talent Day (YTD) van STOWA kregen 250 jonge waterprofessionals op deze verrassende manier een schat aan nieuwe kennis en inzichten voorgeschoteld. En ze deden veel nieuwe indrukken op. > Lees meer