29 januari 2020

STOWA ter Info jubileert

In mei 1993 verscheen het allereerste nummer van de STOWA ter info. Nou ja, nummer... Het betrof een dubbelgevouwen A-drietje met een inlegvel, in sleets groen en blauw. Sinds die eerste uitgave is (bijna) alles veranderd. Alleen de naam bleef hetzelfde. Inmiddels zijn we toe aan nummer 75. En dat laten we niet (geheel) ongemerkt voorbij gaan, zoals u kunt lezen in deze uitgave.

Voor dit nummer zijn we de archieven ingedoken voor een vrolijke en verrassende terugblik op 75 uitgaven. We besteden verder uitgebreid aandacht aan microverontreinigingen. En met een reden. Uit EU-onderzoek is gebleken dat ecotoxiciteit naast nutriënten en slechte hydromorfologie een belangrijke belemmering vormt voor voor goede ecologische waterkwaliteit. Gelukkig kunnen we effecten steeds beter koppelen aan specifieke stoffen en stofgroepen. Dat opent de weg voor een integrale aanpak.

 

Ook besteden we uitgebreid aandacht aan twee invasieve exoten die het de waterschappen erg lastig maken:  de Japanse Duizendknoop en de Rode Amerikaanse Rivierkreeft. Kunnen we het probleem beheersbaar maken en zo ja: hoe dan? Maar we hebben ook nieuws over een inheemse soort die de waterschappen voor dilemma's stelt: de bever. En u leest van alles over de juridische kansen en bedreigingen van aquathermie.

> Lees STOWA ter Info 75