Skip to main content Skip to main nav

02 februari 2021

StraaDkrant #5 verschenen

De straat is dé plek waar werk kan worden gemaakt van een beter (stedelijk) leefklimaat. Of het nu gaat om het ontstenen van tuinen, waterdoorlatende verhardingen of groenblauwe daken. De StraaDkrant staat vol inspirerende voorbeelden om van een straat een echte straaD te maken. StraaD staat voor Straten Ruimtelijk Transformeren: Ruimtelijk, Adaptief, Aantrekkelijk & Duurzaam. Onlangs verscheen de vijfde de editie van de StraaDkrant. Het thema: de ondergrond als kans. STOWA maakt de StraaDkrant mede mogelijk.

De ondergrond is het fundament van de straat. Maar ondergrondse ruimte wordt steeds schaarser en het gebruik van de bodem verstoort het natuurlijk evenwicht. De rek is er wel uit. Hoe zorgen we ervoor dat de ondergrond alle functies kan hebben die wonen, werken en ontspannen - nu en in de toe­komst - in steden mogelijk maken? Hoe gebruiken we de beschikbare ruimte optimaal en houden we de bodemfuncties in balans?

In StraaDkrant nummer 5 gaan we op zoek naar een toekomstbestendige ondergrond. Het is vooral vol in de bovenste drie meter van de ondergrond in de pu­blieke ruimte. Daaronder en daar­buiten is het vrijwel leeg. Terwijl 60% van de ruimte in de stad privaat bezit is, geven we allerlei functies en voorzieningen een plek in de overige 40% publieke ruimte. Gezien de vraag naar extra ruimte voor vervanging en toekomstige ontwikkeling wordt het daar alleen maar drukker. We gaan op zoek naar een ruimer jasje.

StraaDkrant 5 is voor voor iedereen die werkt aan, in en onder de straaD. Van ste­denbouwers, bodemkundigen en grondwaterspecialisten tot kabel- en leidingexploitanten. Ook biedt de krant inspiratie voor be­stuurders om de ondergrond vol­waardig mee te nemen in besluiten over onze leefomgeving.

> Bekijk de StraaDkrant nummer 5

Kijk voor meer informatie ook op https://www.destraad.nl/