Skip to main content Skip to main nav

22 november 2022

Strategiesessie bever: urgent probleem aangekaart

Bij Koudekerke aan den IJssel is begin november een dode bever gevonden met een lengte van 1 meter 30 en een gewicht van maar liefst 40 kilogram. Gelukkig zijn niet alle bevers zo groot, maar er komen er wel steeds meer (> 5000 in heel Nederland). Ze graven ook in onze waterkeringen en dat wordt een urgent probleem. De vraag is: hoe kunnen we veilig samenleven met de bever?

STOWA probeert met een aantal andere partijen de handen ineen te slaan om gezamenlijk tot een onderzoeksprogramma te komen om deze vraag te beantwoorden. Dit doen we al binnen het kenniscentrum bever waar bestaande kennis gebundeld wordt. Maar dit willen we graag uitbreiden naar een onderzoeksprogramma dat de verschillende onderzoekswensen definieert en prioriteert.

Op 15 november jl.  werd hiervoor een belangrijke stap gezet in de 'strategiesessie graverij'. De uitkomst van deze sessie was helder: het probleem is urgent en bekend bij de waterschappen. Maar hoe zorgen we dat ook andere overheden doordrongen raken van deze urgentie? Daar denkt STOWA hard over na.

Het onderzoeksprogramma is nodig, bijvoorbeeld als het gaat om het beter inzicht krijgen in inspectie- en monitoringstechnieken, herstelmaatregelen, het effect op faalmechanismen en hoe te handelen tijdens hoog water.