Skip to main content Skip to main nav

21 maart 2023

Succesvol afsluitende conferentie Polder2C's in Antwerpen

Van 7 tot en met 9 maart vond in Antwerpen de slotconferentie plaats van het internationale Polder2C's project. Het was een geslaagde driedaagse waarin veel kennis en inzichten werden gedeeld die waren opgedaan bij de uitgevorde bezwijkproeven en calamiteitenoefeningen in de Hedwige-Prosperpolder, langs de Westerschelde, op de grens van Nederland en Vlaanderen.

De slotconferentie van Polders2C bestond uit drie dagen: een congresdag voor alle geïnteresseerden met een terugblik op de behaalde resultaten, een tweede dag met een excursie naar de Hedwige-Prosperpolder en een derde dag voor de partners. Het thema van de conferentie was verleden, heden en toekomst van overstromingspreventie.

Op de eerste dag trokken meer dan 150 mensen naar Antwerpen voor een programma met interactieve plenaire sessies, workshops over enkele van onze hoofdonderwerpen, een Polder2C’s Parade met de resultaten van het project en keynotes van Tim Soens, Universiteit Antwerpen en Ian Hodge, Environment Agency. Het was een inspirerende dag, die partners, collega's en nieuwe studenten uit alle landen (opnieuw) met elkaar in contact bracht.

De excursiedag was bitter koud, met sneeuw, regen en veel wind. Gelukkig weerhield dit een grote groep dijkbeheerders, veiligheidsexperts, studenten en onderzoekers er niet van deel te nemen.. Een zeventigtal mensen trokken naar de Hedwige-Prosperpolder en Kruibeke om meer te weten te komen over de streek, de natuur en de bewoners. Ze bezochten het nieuw gebouwde veldstation en kregen enkele stoomcursussen over onder meer het gebruik van zandzakken, een warmtecamera en een graszodentrekker.

Op de derde dag spraken de partners de hoop uit samen te blijven werken om kennis te delen en de grensoverschrijdende samenwerking te versterken. Ze tekenden een memorandum van overeenstemming, waarmee ze hun interesse symboliseerden om samen te werken en deel te nemen aan toekomstige projecten.

Meer weten? Dat kan via deze link

Het project Polder2C’s ontvangt een bijdrage van 3,9 miljoen euro uit het Europese Interreg 2 Zeeën programma 2014-2020, mede gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling in het kader van subsidiecontract No [2S07-023]. Het totale budget bedraagt 6,5 miljoen euro. Interreg 2 Zeeën is bedoeld om het kustgebied langs Kanaal en Noordzee klimaatadaptiever te maken.