Skip to main content Skip to main nav

26 september 2023

TEO-proefinstallatie Sloterplas officieel geopend

Op maandag 25 september vond de officiële opening plaats van de TEO-proefinstallatie (TEO: Thermische Energie uit Oppervlaktewater) aan de Sloterplas. Hier worden de komende jaren meerdere type installaties getest, om te onderzoeken wat het effect is van warmteterugwinning uit oppervlaktewater op het waterleven.

Bij het terugwinnen van warmte uit oppervlaktewater wordt water langs warmtewisselaars geleid. Er zijn uiteenlopende typen warmtewisselaars, waarvan de platenwisselaar het meest gebruikt wordt, met name vanwege kosten en effectieve warmte-uitwisseling. De platen zitten hiervoor heel dicht tegen elkaar en het water wordt erlangs geperst. Om vervuiling van deze platen te voorkomen, moet het water eerst goed gefilterd worden. Deze filters, met kleine maaswijdtes, kunnen met name schade toebrengen aan kleine waterorganismen.

De onderzoekers willen graag weten wat de schade van uiteenlopende combinaties is, is en hoe die schade doorwerkt in het ecosysteem. Dit kan handvatten geven voor het ontwerpen van TEO- systemen met minimale schade aan het waterleven. Ook zouden waterbeheerders bij beoordeling van vergunningaanvragen eisen kunnen stellen aan het type installatie: combinaties van filter en warmtewisselaar.

Sander Mager, bestuurder van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, één van de opdrachtgevers van het onderzoek, is blij met het onderzoek: “Water is een kansrijke duurzame bron voor warmtewinning voor het verwarmen van huishoudens door heel Nederland. Een goede balans met onze natuur en de zorg voor gezond oppervlaktewater is een belangrijke voorwaarde. Het onderzoek naar het effect van TEO op de natuur en ons water geeft belangrijke kennis om de energietransitie verder te brengen.”

Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van Hoogheemraadschap van Rijnland, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) en Waterschap Amstel, Gooi en Vecht in samenwerking met Gemeente Amsterdam, Rijkswaterstaat, Provincie Noord-Holland, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer STOWA, Bosman Watermanagement en Eteck.

Foto (overzicht en onder): De ondertekenaars van de samenwerkingsovereenkomst TEO-onderzoek Sloterplas. V.l.n.r. Sander Mager (AGV), Hans Schouffoer (Rijnland), Marjan Leijen (HHNK) en Gert Jan de Joode (ETECK).