Skip to main content Skip to main nav

22 november 2022

Tijd voor een goed gesprek over klimaat en water!

Natte voeten? Hoog en (te) droog? Elke druppel telt?! Te nat en droog: wie maalt erom? Dit zijn de titels van vier zogenoemde praatplaten die STOWA heeft uitgebracht over resp. de klimaatbestendige stad, klimaatbestendige beekdalen, een klimaatbestendig Laag-Nederland en (her)gebruik van effluent. De praatplaten zijn nu samengebracht in een handig mapje, inclusief (links naar) achtergrondinformatie.

De praatplaten laten visueel zien wat er aan de hand is, brengen de samenhang in beeld en dragen mogelijke oplossingen aan. Ze bieden laagdrempelig aanknopingspunten om als bestuurders en beleidsmedewerkers met elkaar in gesprek te gaan over wateropgaven in een veranderend klimaat. De praatplaten worden nu al met succes ingezet in gebiedsopgaven, maar ook u kunt ze inzetten voor een goed gesprek met belanghebbenden over de opgaven op het gebied van water en klimaat in uw eigen omgeving.

Bestellen

U kunt een of meerdere exemplaren van het mapje plaatpraten kosteloos aanvragen via stowa@stowa.nl, o.v.v. uw naam- en adresgegevens en ‘praatplaten’. Eerst kijken? Zoek op praatplaat op onze site. U kunt ze hier ook downloaden.

Hieronder een afbeelding van de praatplaat 'Naar een Klimaatbestendig Laag-Nederland'.