Skip to main content Skip to main nav

6 februari 2024

Torwash publiekwinnaar Waterinnovatieprijs 2023/2024

Op donderdag 1 februari vond in Utrecht het Waterinnovatiefestival plaats, georganiseerd door de Unie van Waterschappen, de Nederlandse Waterschapsbank, Het Waterschapshuis en STOWA. Tijdens het festival werden de winnaars van de Waterinnovatieprijs 2023/’24 bekendgemaakt. De publieksprijs was voor Torwash, een innovatieve slibverwerkingstechnologie. STOWA ondersteunt al jaren de ontwikkeling en het praktijkgereed maken van deze technologie.

Torwash is een energieneutrale ontwateringstechnologie van zuiveringsslib, gebaseerd op hydrothermolyse. Daarbij ontstaat een biobrandstof en wordt fosfaat teruggewonnen. De techniek zorgt voor een grote reductie (verwachting a 85% )van het af te voeren slib en vereist, in tegenstelling tot gangbare technieken, geen hulpstoffen (poly-elektrolyt) meer voor de ontwatering.  De ontwikkelaars van Torwash, een spinoff van TNO,  ontvingen onlangs als eerste een lening van het NWB waterinnovatiefonds om de op rwzi land van Cuijk (Waterschap AA en Maas) een demo-installatie neer te zetten. Het waterinnovatiefonds is opgezet om waterinnovaties een financieel steuntje in de rug te geven zodat ze tot volle wasdom kunnen komen. De Waterinnvatie publieksprijs betekent een verdere stimulans

Naast de juryprijs werden er prijzen uitgereikt in de categorieën: dijken van de toekomst, gezonde leefomgeving, water en bodem sturend en briljantjes. In de categorie dijken van de toekomst won het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier de juryprijs met hun innovatie ‘Scheuren in dijken detecteren met behulp van Artificiële Intelligentie (AI)’. Ze zetten drone- en vliegtuigbeelden in om de efficiëntie van dijkinspecties te verhogen, waar inspecteurs nu veel kilometers voor afleggen. Het hoogheemraadschap van Delfland won de juryprijs voor gezonde leefomgeving, met hun innovatie ‘eDNA voor het opsporen van lozingen’. Met de eDNA-methode kan het hoogheemraadschap sneller en goedkoper zoeken naar de bron van een verontreiniging.

Het project ‘Zicht op water’ van waterschap Brabantse Delta sleepte de prijs voor ‘water en bodem sturend’ in de wacht. De innovatie geeft inzicht in de grondwateronttrekkingen van agrarische bedrijven. In de categorie Briljantjes ten slotte slimme toepassingen van knappe koppen bij de waterschappen die nog relatief onder de radar zijn gebleven – ging de prijs naar Andras Koops van het waterschap Vechtstromen. Hij bedacht een nieuwe opsporingsmethode om watervervuiling bij de bron aan te pakken. Foto overzicht en onder: de Torwash-installatie op rwzi Cuijk.

Meer weten over Torwash? > Bekijk de website

Meer weten over het Waterinnovatiefonds, of zelf een lening aanvragen? > Ga naar de nieuwe website van het WIF