Skip to main content Skip to main nav

16 december 2021

Twee jaar NOBV: waar staan we?

Dit najaar wordt het tweede meetjaar van het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden (NOBV) afgerond. STOWA is gedelegeerd opdrachtgever. Eind november werden er verschillende rapportages gepubliceerd waarin de eerste bevindingen worden gedeeld. Naar aanleiding daarvan was er op 9 december jl een webinar 'Twee jaar NOBV: waar staan we?'

Je kunt het webinar terugkijken via deze link

De rapportages vind je terug via deze link