Skip to main content Skip to main nav

30 april 2019

Tweede Kaumera-fabriek op komst

Waterschap Vallei en Veluwe gaat de nieuwe duurzame grondstof Kaumera Nereda® Gum winnen uit de slibkorrels die vrijkomen bij het zuiveringsproces van de rwzi Epe. Het bestuur van het waterschap gaf onlangs groen licht voor het bouwen van de installatie die hiervoor nodig is. Het wordt na Zutphen de tweede Kaumera extractie-installatie ter wereld. Ook STOWA werkt mee aan dit project.

Kaumera Nereda® Gum is een biologische grondstof met een aantal unieke eigenschappen. Het kan water vasthouden, maar ook afstoten. Dit biedt verschillende mogelijkheden voor toepassing in de land- en tuinbouw, de papierindustrie en de bouwsector. Zo kan de bodemconditie met Kaumera verbeterd worden zodat meststoffen minder snel uitspoelen. Ook zijn de waterafstotende eigenschappen van Kaumera goed toe te passen in bijvoorbeeld coatings voor betonvloeren, waardoor deze beter uitharden en langer meegaan. De grondstof wordt gewonnen uit het zuiveringsslib dat vrijkomt bij de Nereda® zuiveringstechnologie. Deze innovatieve manier van zuiveren wordt inmiddels op steeds meer plekken in de wereld toegepast.

Samen met partners realiseren Waterschap Vallei en Veluwe en waterschap Rijn en IJssel binnen een jaar twee fabrieken. In Zutphen opent in het najaar van 2019 een fabriek die Kaumera gaat winnen uit restwater van de zuivelindustrie. De installatie in Epe is in het voorjaar van 2020 operationeel en gaat Kaumera winnen uit communaal afvalwater.

 

De ontwikkeling van de grondstof Kaumera is het resultaat van een samenwerking tussen Royal Haskoning DHV, TU Delft, STOWA, Waterschap Vallei en Veluwe, Waterschap Rijn en IJssel, Chaincraft en de Energie- en Grondstoffenfabriek (EFGF). Alle partijen brengen een deel van de kennis en expertise in die nodig is voor het terugwinnen, verwerken en vermarkten van de nieuwe grondstof. Zo werken waterschappen, wetenschap en bedrijfsleven samen aan een duurzame, circulaire economie.Het terugwinnen van grondstoffen uit afvalwater wordt binnen de waterschapswereld breed gesteund. Voor diverse grondstoffen (waaronder fosfaat, cellulose maar ook Kaumera) werken waterschappen samen in zogenoemde koplopersgroepen. Voor Kaumera zijn dit naast Rijn en IJssel en Vallei en Veluwe, de waterschappen Noorderzijlvest, Vechtstromen, Waterschapsbedrijf Limburg en Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden.

Het project wordt mede mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van de Europese Unie (LIFE), het Ministerie van Economische Zaken (DEI) en Provincie Gelderland.