Skip to main content Skip to main nav

19 januari 2022

Van ander gedrag naar betere waterkwaliteit

Gedrag van mensen speelt een cruciale rol bij waterkwaliteit in Nederland, zowel bij vervuilend gedrag, als voor het tegengaan van vervuiling. De vraag is: hoe verander je effectief en blijvend dat gedrag ten gunste van de waterkwaliteit? En waar moet je op letten? Het recent verschenen Deltafact ‘Gedragswetenschappen voor waterkwaliteit’ helpt bij het beantwoorden van deze vragen.

De waterkwaliteitsdoelen in Nederland worden niet gehaald met technische maatregelen alleen. Ook het gedrag van mensen speelt een grote rol bij het voorkomen dat vervuiling in het water terechtkomt. Het project Gedragswetenschappen van de Kennisimpuls Waterkwaliteit onderzoekt wat waterschappen, drinkwaterbedrijven en overheden kunnen doen om gedragsveranderingen te stimuleren die een positief effect hebben op de waterkwaliteit.

Er zijn in het project een aantal interventies beproefd, zoals het stimuleren van het inleveren van medicijnen en verleiden van consumenten om bij de online aankoop van een duurzame wasmachine ook een waszak aan te schaffen die microplastics afvangt (afkomstig van fleece kleding)

Deze Deltafact laat zien hoe gedragswetenschappelijke inzichten waterbeheerders kunnen helpen bij het bedenken van maatregelen die leiden tot het gewenste doelgedrag bij bedrijven en burgers.

> Naar het Deltafact