Skip to main content Skip to main nav

10 oktober 2021

Van feiten naar impact!

De wereld om ons heen verandert in hoog tempo. Ook de waterwereld. De uitdagingen worden steeds groter. De omgeving waarin die uitdagingen moeten worden opgelost, steeds complexer. Nieuwe kennis en inzichten zijn hard nodig. Maar hoe kun je die het best laten renderen. Met feiten alleen? Of is er meer nodig?

De STOWA ter Info ging daarvoor in gesprek met drie insiders. Organisatie-adviseur en begeleider van veranderingsprocessen Peter Paul Gerbrands wijst op het belang van bewustzijn. Martijn van Staveren, consultant op het snijvlak van internationaal waterbeleid en kennisontwikkeling, hamert op het creëren van draagvlak. Innovator en oprichter van het Flows-platform Ties Rijcken benadrukt het belang van effectieve communicatie. Nieuwsgierig geworden?

> Download het volledige artikel

> Bekijk het artikel in ons e-zine