Skip to main content Skip to main nav

4 juli 2022

Van kennis naar impuls!

Het Leerhotel Amersfoort vormde vrijdag 1 juli het toneel van het KWIK-symposium ‘Samen werken aan schoner water’. Zo’n 200 professionals op het gebied van waterkwaliteit en waterkwaliteitsbeheer kwamen bijeen om de resultaten en inzichten uit de Kennisimpuls Waterkwaliteit te bespreken. Het programma, dat vier jaar heeft geduurd, werd daarmee afgesloten.

De ondertitel van het symposium ‘Van kennis naar impuls’ sloot aan bij het dagprogramma. Naast de resultaten op negen inhoudelijke terreinen liet de dag nadrukkelijk ruimte voor het leggen van nieuwe contacten voor waterprofessionals rond het onderwerp waterkwaliteit. Ook de rol van gedrag en het zoeken naar oplossingen hadden een centrale plaats, onder leiding van dagvoorzitter Pauline de Wilde en co-host Karl Raats, coach op het gebied van zakelijke creativiteit.

Karl Raats liet de aanwezigen tijdens het symposium op meerdere momenten ervaren hoe (onjuiste) aannames en denkkaders van invloed zijn op de manier waarop mensen samenwerken, of zoeken naar oplossingen voor problemen. Dit tot groot enthousiasme van de deelnemers, waarvan een groot deel aangaf de resultaten uit de KIWK in de eigen werkpraktijk van het waterschap of waterbedrijf te gaan gebruiken. In de middag gingen de deelnemers dan ook in gesprek over toepassing van KIWK-tools en kennis rondom de thema’s ‘Stoffen en de invloed op gezondheid en milieu’, ‘Bodem en de KRW’ en ‘Ecologie en biodiversiteit’.  

Naast de implementatie van kennis kwam ook de inhoud van de KIWK zelf ruim aan bod, door middel van vijf projectpitches en een presentatie van de hoofdresultaten per project. Ook waren in workshoptenten de posterpresentaties en de projectfilms van de KIWK te bekijken. Alle resultaten vind je op www.kennisimpulswaterkwaliteit.nl.

Bekijk alle projectfilms via deze link.

De STOWA ter Info 83 is geheel gewijd aan de resultaten van de Kennisimpuls, met projectoverzichten, interviews en achtergrondartikelen over de belangrijkste resultaten. > Bekijk via deze link ons e-zine